„Obec již delší dobu řešila neutěšený stav zázemí našich dobrovolných hasičů. Proto byl vypracován projekt vybudování nové hasičské zbrojnice,“ připomněl čejkovický starosta Pavel Novotný.

Demolice staré hasičské zbrojnice v Čejkovicích.
Když staré musí k zemi: Čejkovičtí demolují zbrojnici, aby postavili novou

Stará zbrojnice byla postavená v sedmdesátých letech minulého století. „Neodpovídala jak prostorovým, tak ani hygienickým standardům dnešní doby. Pro umístění nové hasičské zbrojnice jsme vytipovali hned několik míst, ale nakonec zvítězilo to, kde stála ta původní,“ přiblížil starosta dvouapůltisícové obce.

Té se podařilo získat na zbrojnici dotaci 4,5 milionu korun z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a také tři miliony koruny z Jihomoravského kraje. Po výběrovém řízení se mohla vítězná firma pustit v prosinci do prací za více než deset milionů korun. „Nejdříve došlo k demolici staré hasičské zbrojnice a na jejím místě začíná vyrůstat nová stavba. V současné době se provádí nejdůležitější práce, vybudování základů stavby,“ upozornil Novotný.

Následně vznikne nová moderní budova. „Termín dokončení stavby je listopad tohoto roku,“ dodal starosta.