„Nové vodní dílo zadrží vodu v krajině a bezpečně převede větší vodu. Je jedním z protipovodňových opatření na drobných vodních tocích, které spravujeme a která jsme v posledních letech kvůli suchu a zdržení vody postavili,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Nádrž měří 127 metrů a má šestimetrovou hráz. „Na základě studie řešíme odtokové poměry v povodí Moštěnky,“ doplnil vedoucí správy toků Pavel Hopjan. Čeložnický potok je přítokem Moštěnky.