„Vnímáme negativně, že navrhovaný počet bytů a množství aut pro tyto byty výrazně zatíží danou lokalitu, která nemá doposud vyřešené parkovací stání nejenom pro sokolský areál, ale ani pro areál krytého plaveckého bazénu,“ stojí v petici adresované městu, kterou podpořilo tři sta třináct podpisů, a to nejen místních ale také některých rodičů žákovských fotbalistů trénujících a hrajících na Rybářích.

Šampion Flora koštu 2023, slivovice od Miroslava Vaculíka z Vřesovic.
Flora košt v Olomouci ovládly slivovice, hruškovice i meruňkovice z Hodonínska

Petenti kromě nesouhlasu s návrhem změny a bytovou výstavbou na pozemku v Koupelní ulici požadují po městu především zachování stávajícího používání nebo případnou výstavbu se způsobem využití pro plochy občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení. Tedy podle platného územního plánu.

Zastupitelé na posledním jednání většinově schválili odpověď na petici s doporučením sledování pořizování změny územního plánu. Po veřejném projednání námitky a připomínky směřovaly z radnice ještě na krajský úřad a na orgán pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. „V současné době nám chybí ještě jedno stanovisko, po jeho obdržení budeme postup konzultovat,“ sdělil tento týden mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Podle návrhu je důvodem pro pořízení změny územního plánu umístění novostavby bytového domu se sportovní halou. Ta má vyrůst v prostoru vzdáleném pár metrů od fotbalového hřiště směrem k cestě v Koupelní ulici. „Plochy pro trvalé bydlení v navrhovaném rozsahu současný územní plán neumožňuje,“ stojí v odůvodnění změny zástupcem soukromého investora. Ten tady uvažuje o stavbě minimálně osmatřiceti bytů a jedné sportovní haly se dvěma tenisovými kurty s případným víceúčelovým využití pro různé typy sportů.

Nová hala poslouží členům Sokola i místním

Součástí stavby má být garáž s kapacitou osmačtyřiceti parkovacích míst v přízemí. Vlastník pozemku NFS z Hustopečí pro tuto stavbu za sebe zplnomocnil projekční kancelář Control invest project. Podle ní k případné samotné výstavbě v tuto chvíli vede ještě velmi dlouhá cesta. „Je závislá od výsledku probíhající změny územního plánu a následného územního a stavebního řízení, ve kterém budou zapracovávány veškeré požadavky a připomínky účastníků řízení,“ uvedl za zplnomocněnou kancelář Oldřich Procházka.

Zároveň potvrdil, že o petici vědí. „A respektujeme ji. Je ovšem nutné upozornit, že konkrétní projekt v posuzované lokalitě má zcela výjimečný charakter, ve kterém se prolíná vize vlastníka pozemku s vlastníkem navazujícího sportoviště TJ Sokol Hodonín,“ přiblížil Procházka s tím, že cílem této vize a dohody je moderního polyfunkční dům, obsahující víceúčelovou sportovní halu pro tenis a míčové hry, kterou majitel pozemku zajistí svými prostředky. „Nově vybudovaná víceúčelová sportovní hala bude sloužit jak členům TJ Sokol Hodonín, tak obyvatelům Hodonína a okolí,“ doplnil Procházka.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jednatel hodonínského Sokola Igor Varga potvrdil, že mají s investorem uzavřené memorandum o spolupráci i přispění s tím, že nově bude postavený plot i vstupní brána. Přibýt by měla taká nová místa k parkování pro ty, kdo autem zamíří na Rybáře za fotbalem nebo tenisem. „Pro nás by byla nová hala vysvobozením, protože bychom tam mohli přesunout nejen tenis, který od zimní sezony 2024 nebudeme mít v Hodoníně, kde hrát, ale také se sem ze sokolovny mohou přemístit míčové sporty, čímž by se uvolnila pro gymnastky. Ty by pak nemusely neustále v pondělí, ve středu a v pátek přetahovat veškeré nářadí,“ vysvětlit jednatel Sokolů.

K tomu dodal, že současnému investorovi prodali pro výstavbu haly a bytů jinak nevyužívaný pozemek, aby se tak podařilo umořit zbylou pohledávku vzniklou kvůli stavbě blízkých nových šaten a sociálního zázemí. Navíc by tady mohla podle něj po změně územního plánu vyrůst nová sportovní hala, na jejíž stavbu ale sama tělovýchovná jednota peníze nemá.