„Již v dávných historických pramenech je Hodonín uváděný jako město s vodním hradem, jenž se zachoval až do devatenáctého století. Tato skutečnost se stala inspirací a myšlenkou k vytvoření loga," řekla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

V pohraniční oblasti okolo Hodonína sloužily podle ní hrady od nepaměti nejen jako strategické body vytvářející ochranu před nájezdy nepřátelských vojsk, ale hrály důležitou úlohu i jako místa diplomatického sekání, jednání a také důležitých rozhodnutí.

Na vytvoření loga vyhlásilo Město Hodonín už v roce 2009 soutěž. „Jejím předmětem bylo vytvoření jednoduchého grafického symbolu, který bude originální, srozumitelný, výstižný a který se stane vizuálním prvkem Města Hodonín ve všech jeho aktivitách," sdělila vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Milana Vršťalová s tím, že návrhy mohl do soutěže poslat kdokoliv laik i odborník.

Napoprvé si ale radnice žádný z návrhů nevybrala, proto vyhlásila soutěž znovu. Z patnácti předložených návrhů si pak vedení města vybralo čtyři nejlepší.

„A následně městská rada schválila vítězný návrh se symbolikou vodního hradu," informovala Vršťálová.

Nové logo, jehož autorkou je grafička Zdenka Prachmanová z Hodonín,. se skládá z velkého písmene H jako prvního písmene názvu města, které se klene přes vlnu vodního toku řeky Moravy. Světle modrá barva znázorňuje vodu a královsky temně modrá zase dominuje písmenu H. Použité písmo je dobře čitelné i při zmenšení. Nápis MĚSTO HODONÍN je stejné barvy jako písmeno H.

„Svým jednoduše stylizovaným tvarem, symbolikou i barevností vytváří toto logo možnosti k všestrannému použití," doplnila Kotásková.

O použití nového loga si teď budou moct požádat i různé spolky a organizace v Hodoníně, které budou chtít na svých akcích či v materiálech prezentovat Hodonín.

„S pravidly užívání nového logotypu seznámíme obyvatele města v Hodonínských listech či na webových stránkách města," dodala mluvčí radnice.