Tabule, které se podařilo získat díky grantovému programu Greenays – zelené stezky Nadace Partnerství, ukazují, kudy vedou cyklistické stezky na Kyjovsku či Moravské vinařské stezky, jaká zajímavá místa v regionu navštívit a především, jak se k nim dostat.

„Myslím, že v rozvoji služeb pro cykloturisty je Kyjov poměrně akční. Ať už je to nedávné otevření nového zázemí pro cyklisty při informačním centru nebo zmíněné tabule. První je umístěna u areálu Šištót (jde o informační panel o vinařské oblasti, vinařských sklepech), dále jeden najdeme u restaurace Nový svět, která je certifikována projektem Cyklisté vítáni a jednu u informačního centra,“ uvedla Ilona Pecháčková z kyjovského odboru školství a kultury.

Součástí projektu, spojeného s podporou cestovního ruchu a cykloturistiky v regionu Slovácka, bylo také vydání cykloprůvodce Putování Kyjovskem na kole.

„Obsahuje kromě podrobné mapové části také stručný popis stezek značených Klubem českých turistů, které prochází územím Kyjovska, dále popis Moravských vinařských stezek a jsou v něm i popisy jednotlivých turistických cílů zdejšího regionu,“ upřesnila obsah pracovnice informačního centra Jana Jelínková.

Co podle Ilony Pecháčkové v rozvoji cykloturistiky zatím vázne, je propojení stezek. V něm se ale podařilo v poslední době mnoho nového. Propojování stávajících cyklotras postupně nabírá reálnou podobu. Jedna z posledních, která byla nedávno otevřena, vede z Vlkoše, přes Skoronice, Svatobořice, po milotické Hraběcí cestě až do Vacenovic. Nabídce Kyjova v tomto hodně pomáhá mikroregion Nový Dvůr, který z katastrem střediskového města sousedí. Mikroregion v posledních měsících zprovoznil několik na sebe navazujících úseků.

Podle starosty Kyjova Františka Lukla plánuje radnice ještě cyklostezku ze Svatobořic do Kyjova, další trasa pak povede Sobůlkami. Kyjovsku by mohla posloužit i trasa, kterou plánuje zase Město Hodonín. Podle starosty Lubora Šimečka by měla vést podél silnice na Ratíškovice lesem, podél Dubňan lesem a tam už by se měla napojovat na již zavedené cyklotrasy.