Úprava umožnila městu další investice, a to za téměř sedmapadesát milionů korun. Mezi nejnákladnější patří parkoviště v Bažantnici (Seifertova a Skácelova ulice) a Družstevní čtvrti, další etapa regenerace Jihovýchodu, dotace na cestu v nemocnici, úprava vstupu a šaten v Základní škole Očovská či sociálního zařízení mateřských škol Sídlištní a Lesní.

nové investiceinvestiční dotace pro nemocnici TGM: 3 mil. Kč
parkoviště Družstevní čtvrť: 5,5 mil. Kč
další etapa regenerace Jihovýchod: 8,3 mil. Kč
parkoviště v Bažantnici: 14,2 mil. Kč

Dvaapadesát milionů radnice musí přidat na akce tohoto roku. Vzhledem k výběrovému řízení se totiž výrazně navýšily náklady na zateplení kulturního domu, a to o pětadvacet milionů korun. Budova městského úřadu na Národní třídě potřebuje dalších devět milionů a opravy Kina Svět se prodraží o téměř tři miliony.

I tak je podle Maňáka letošní rozpočet nastavený tak, aby se snížilo úvěrové zatížení. „Ke konci minulého roku mělo město nesplacené úvěry ve výši sto dvaačtyřicet milionů korun. Pokud nedojde ke změnám rozpočtu, budou úvěry činit na konci letošního roku sto pětatřicet milionů," upozornil vedoucí odboru. Rozpočet letos počítá s příjmy města přesahujícími půl miliardy korun a výdaji více než šest set osmdesát milionů.