V polovině června se na webu ministerstva zemědělství objevila tisková zpráva resortu, ve které informovalo o tom, že dokončilo novelu zákona o myslivosti, a že ji projednala i vláda. Podle prvotních reakcí to vypadá, že nadzvedla myslivce i u nás v regionu. Co na to říkáte?

Nás v Českomoravské myslivecké jednotě a potažmo všechny myslivce v ČR to zvedlo, jak jste řekl ze židle, a to hodně. Setkali jsme se totiž s tím, že na naše připomínky se nebral v ničem ohled. Skoro nikde nebyly doplněny. A když jsme si přečetli tu tiskovou zprávu, tak je nám z ní opravdu špatně.

Můžete vysvětlit?

Jenom pro dokreslení, novela zákona se podle ministerstva dělá hlavně proto, že chce posílit vlastnická práva a snížit škody zvěří. My si však myslíme, že už i na základě starého mysliveckého zákona, který je platný, je úroveň vlastnický práv velmi vysoká. Vlastníci si mohou dělat se svými pozemky, potažmo se svou honitbou, co chtějí. Mohou ji pronajímat, komu chtějí.

Naopak si myslíme, že nový zákon vlastnická práva zmenšuje. Jenom v krátkosti, odebírá vlastnická práva v tom, že si majitelé nebudou už moci rozhodovat, co budou ve své honitbě lovit. Bude jim to určovat někdo z centrály za státní peníze. Takže je tu dopad na státní rozpočet. Nedovedu si představit, jak bude někdo odněkud asi ze Zbraslavi z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) chtít vědět, co se bude lovit. Třeba příklad řeknu v Mikulčicích, v Hodoníně a tak dál, když já sám přesně nevím, co se dvacet kilometrů ode mě přesně vyskytuje, jaké stavy zvěře tam jsou. To mě jako vlastníka honebních pozemků velmi zvedá ze židle, protože mě berou práva. Vzhledem k tomu, že všechno jako myslivci děláme za své peníze a zdarma, tak nás také velmi mrzí to, že stát myslivost nijak neusnadňuje. V novém zákoně se navíc dozvídáme nejen to, že nám stát nijak nechce pomoci finančně, ale také to, že nás chce pokutovat.

To je určitě zajímavé. Co říkáte na ty sankce? Jsou poměrně vysoké od padesáti do dvou set tisíc korun za první rok, tedy pokud se nepodaří splnit státem nařízený minimální lov. Pak se ta pokuta může ještě navyšovat…

Nás to doslova uráží, protože jak už jsem řekl jednou, my děláme myslivost ve svém volném čase, při zaměstnání, za své finance. Stát nám nepřispívá vůbec na nic, když neberu nějaké dotační tituly, které nejsou ale stoprocentní a ještě musíme dělat některé věci. Ale že by nám přispíval na naši činnost nějak jinak, to v žádném případě. Připadá mně to, že ty sankce jsou v novém zákoně kvůli tomu, aby se stát poctivých a pracovitých myslivců zbavil. Málokterý myslivec vydrží dlouho to, když mu dá někdo takovou pokutu, aby byl pokutován i nadále. Prostě řekne děkuji, jdu radši včelařit, z čehož budu mít ještě peníze, nebo rybařit. Zaplatím si povolenku a co si chytím je moje a pokud splním ještě vše, co zákon vyžaduje, tak si s tím můžu obchodovat. Každopádně ale rybáři nedostávají žádné pokuty od státu kvůli povinnosti minimální odlovu.

Ještě bych se u toho zastavil. Můžu vám do toho skočit? Už v minulosti jsme se bavili o tom, že se v posledních letech zvyšuje tlak lidí na přírodu, tedy i zvěř. Více lidí se tak v lesích vyskytuje například i ráno nebo v noci. Kdy se pak dá lovit, aby se dosáhlo státem požadovaného odlovu?

To nás právě taky mrzí. Je totiž vidět, že nový zákon netvořili odborníci. Dle mého názoru je potřeba hledat příčinu, a to ne jenom v myslivcích. Sám jste to řekl, už spolu komunikujeme několik roků ohledně tlaku lidí na přírodu. Ten tlak lidí na přírodu je tak obrovský, že se veškerá zvěř dneska stává noční zvěří. Je velký problém tuto zvěř lovit, když máte v honitbě desítky, někde stovky lidí. Ať už je den, noc, soumrak, rozednění, tak se prostě nedá lovit a plnit stanovené počty tak, jak bychom chtěli. Nikde jsem neslyšel, že by i třeba z ministerstva někdo promluvil a řekl ano, musíme myslivcům nějak pomoct. A dokonce nejenom myslivcům, ale i lesníkům v tom, aby mohli intenzivněji lovit. Že budeme apelovat na občany, aby ten tlak na přírodu uvolňovali třeba v nočních hodinách, ve večerních. Brzy ráno a podobně.

Mrzí nás, že neslyšíme odněkud shora, že by řekli ano, my to chápeme, že to máte těžké, tak vás aspoň nebudeme pokutovat. Nebylo by lepší nás motivovat, a říkat tady máte od nás příspěvek na svou činnost. Tady máte příspěvek na to, abyste mohli postavit kazatelnu, abyste mohli postavit krmelec. Ne, dáme vám sankci za to, co děláte.

Trochu bych odbočil. Zmiňoval jste také důležitou roli valných hromad u honebního společenstva. Změny, které by měly nastat s novelou zákona, vnímáte také spíše negativně?

A jsme zase u toho, co jsem říkal, že se nás dotklo, že sice ministerstvo mluví o posílení vlastnických práv, ale novela zákona je spíše ruší. Proč mě jako spolku nebo honebnímu společenstvu má stát určovat, jestli se máme svolávat v úterý nebo ve středu, nebo jednou do roka nebo desetkrát do roka, když my se můžeme scházet, jak uznáme za vhodné, a to už podle zákona, který platí. Když 10 procent majitelů pozemků požádá, tak starosta je povinen svolat valnou hromadu a výbory honebních společenstev se schází ve většině honebních společenstvech minimálně jednou za čtvrt roku a informují. Každý člen honebního společenstva má právo přijít za honební starostou podle starého zákona a zeptat se ho, co se děje. Podle novely ale chtějí svolávání na doručenky. Jenom když řeknu zase tady v Mikulčicích je to ale dva a půl tisíce až tři tisíce doručenek. Při dnešních cenách nás to jako majitele pozemků stáhne z kůže, když tohle budeme muset dělat. Stát to nevidí. A to ani další nerozumnou věc. Podle současného zákona se hlasuje co jeden započatý hektar, jeden hlas. Je to rozumné. Nikomu to nebere jeho hlasovací právo, ani nesnižuje hlasy. Dneska navrhují co? Každý metr čtvereční, jeden hlas. Vždyť dnes má naše společnost osm set hlasů. Pak to bude osm set krát deset tisíc? To bychom pak potřebovali k hlasování asi transparent…

Je potřeba, kdyby někdo z tvůrců zákona přišel na valnou hromadu a zjistili si, jak to funguje, kolik to stojí peněz. Valná hromada a vůbec jejích svolání. Valnou hromadu nemůžete dělat někde v kamrlíku, když tam může dojít třeba dva a půl tisíce lidí. Určitě je na ni potřeba sakra velký prostor, za který se musí platit nájem. Přitom nakonec může přijít třeba jen sto lidí, protože někteří delegují svého zástupce plnou mocí.

Když to otočím, poslední vlády mluví o tom, že by rády snižovaly byrokracii. Ale podle toho, o čem se bavíme, tak to moc nevypadá. Spíš to vypadá na krok opačným směrem.

Tak opravdu podle nového zákona je pravda ta, že stát se byrokracii opět snaží zvyšovat, protože se budou muset přijímat noví úředníci. To je neoddiskutovatelné. Budou se najímat i externí firmy, které budou muset zpracovávat programy. To bude všechno stát peníze. V současné době to všechno dělají sami vlastníci. Stát navíc bude chtít po myslivci zasílat fotografie ulovené zvěře někam do centrály. Navíc řada starších myslivců k tomu nemá ani techniku, mají starší typy mobilů. Přitom každá honitba má svého vlastníka. Proč tady tyto věci si nemůže dělat vlastník? Dělal by to zdarma, stát by to nestálo ani korunu. Nově to bude stát velké peníze pro stát a zajímalo by mě, kolik to bude. V tiskové zprávě se píše, že nový zákon nebude mít vliv na státní rozpočet, ale není tomu tak. Co se týče těch honebních společenstev, jsme z toho taky velmi rozladění, protože dělám i místostarostu honebního společenstva a nedovedu si to představit, jak to po novu budeme dělat. Hlavně si nedovedu představit, kde na to budeme brát finance, protože třeba na valnou hromadu dva a půl tisíce krát šedesát korun určitě není málo.

Co byste ještě dodal na závěr?

Starý zákon, který je v současnosti platný, opravdu plní všechno, co se legislativci nebo ministerstvo snažilo dát do tohoto nového zákona. Z našeho pohledu se dělá nový zákon úplně zbytečně a zvlášť když se má dělat pro posílení vlastnických práv a pro snížení škod. Jde nám hlavně o to, když už máme mít nový zákon, tak ať je funkční, ať naplňuje všechno, co je potřeba. Avšak nový zákon zahrabává myslivost někam zpátky. A co mě velmi mrzí, že naše ministerstvo a vláda nebere ohled ani na to, že asi před desíti lety se vyhlásila myslivost jako národní nehmotné kulturní dědictví České republiky. To svědčí o tom, že si naši představitelé před desíti lety uznali, že Myslivost je to, co je potřeba chránit a zachovat tak, jak je.