Do nynějška akce pořadatelé ohlásili úřadům a ty jim většinou bez problémů udělily výjimku a večerní zábavu povolily. Od prvního října je tomu ale kvůli novele přestupkového zákona konec.

Svaz měst a obcí ohledně novely vedl s ministerstvem jednání. To návrhy svazu vyslyšelo a do vzorové vyhlášky pro obce zavedlo generální klauzuli, která je výjimkou z úpravy dodržování nočního klidu. Jedná se především o nadmístní a nadregionální významné akce, jako je mistrovství České republiky, Moto GP a podobně. „Svaz se však obává, že nová úprava může být bičem v rukou kverulantů, kteří budou posílat represivní složky na sousedy v případě pořádání nějakého domácího večírku," uvedl předseda svazu František Lukl. Svaz s ministerstvem proto dále jedná.

Do vyhlášky může obec uvést bez přesného data a doby konání tradičních akcí, jako například jsou hody či Slovácký rok, nebo událostí nadregionálního významu. Může je také vymezit datovatelným obdobím, jako například velikonoční svátky, či konkrétním datem. To ale často není dopředu známé. Plošné stanovení zkrácení doby nočního klidu, například na každý pátek či sobotu večer, nelze.

Rodinných akcí se změna podle ministerstva vnitra netýká. „Rodinná oslava není výjimečným případem, pro který by musela být udělená výjimka z doby nočního klidu přímo ve vyhlášce. Konání těchto oslav nemusí být nezbytně spojeno s rušením nočního klidu," sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Pro obce to může znamenat i změnu jejich předpisů. Nedávno vydanou vyhlášku o nočním klidu budou upravovat v Lovčicích. „Změnami se budeme zabývat asi na říjnovém zasedání," řekl lovčický starosta Václav Tvrdý.