Kliment Mikulka se narodil v prosinci roku 1985 v Kyjově rodičům Ladislavovi a Mileně, má ještě dva mladší bratry. Rodina zpočátku bydlela ve Veselí nad Moravou, v roce 1994 se přestěhovala do horňácké Louky.

Mikulka vystudoval kyjovské gymnázium, o Velikonocích roku 2004 přijal křest v katolické církvi. „K mému překvapení to rodina, která se hlásí k adventistům sedmého dne, nesla statečně a nijak mi moje rozhodnutí nevyčítala,“ uvedl v úvodníku ke své první mši po vysvěcení Mikulka.

Do dominikánského řádu nastoupit po maturitě ještě nemohl, vydal se do Prahy studovat klasickou řečtinu a slovanskou jazykovědu. „S radostí jsem přijal brigádu na Slovanském ústavu, kde jsem mohl nahlédnout do tajů staroslověnštiny. Otevřel se mi svět řeckých a latinských starokřesťanských textů, velkomoravských a raněslovanských legend, kázání, modliteb a zpěvů,“ napsal novokněz.

Při svých pražských studiích několikrát vycestoval na Blízký východ. „Do paměti se mi zvlášť vtiskla opuštěná mnišská údolí v turecké Kappadokii, která volají po putování,“ přiblížil.

V roce 2010 započal sedmiletou řeholní formaci u dominikánů. „Spolu s bratrem Metodějem jsme nejdříve absolvovali dva roky filosofie ve francouzském Bordeaux a pak čtyři roky teologie v Toulouse,“ uvedl Mikulka.

Pro malou obec s necelou tisícovkou obyvatel šlo v sobotu o velkou událost. Jednalo se totiž o první primiční mši slouženou v tamním kostele. Do roku 1999 vesnice na Horňácku vůbec svatostánek neměla, dnes stále patří do lipovské farnosti. „Poslední primice ve farnosti se uskutečnila před zhruba dvaadvaceti lety, kdy byl vysvěcen páter Pavel Jagoš z Lipova,“ řekl Mikulkův kamarád Štěpán Sečkář. Až doposud posledním kněžím se obyvatel Louky stal před více než šedesáti lety.

Kliment Mikulka, kterému kněžské svěcení udělil 8. července kardinál Dominik Duka, bude působit pod klášterem sv. Jiljí v Praze.