Technologie je podobná té, kterou kdysi využívaly ledničky připojené na zemní plyn. „Ohřívá se určité médium, z něhož se stane plyn. Plyn potom kondenzuje, při čemž vzniká chlad, a vrací se zpět do míst, kde je ohřívaný," přiblížil předseda představenstva firmy Petr Jeník.

Využije se takzvané odpadní teplo, tedy to, co by šlo do komínů z kyjovských skláren, kde vzniká při výrobě skla. Přes výměník se využije pro ohřívání vody, která poputuje po celém Kyjově a právě i do nemocnice. V zimě zajistí teplo a v létě ochlazení. Odpadního tepla má teplárna hlavně v letních měsících přebytek a nemusí je tak zbytečně vypouštět.

Memorandum• Podepsaly Nemocnice Kyjov a Teplo Kyjov
• Nemocnice v nově rekonstruovaných pavilonech začne využívat teplo z kyjovských tepláren
• Pomůže udržet nižší ceny, pro nemocnici to znamená i sponzorské dary a spoluúčast Tepla při drobných investicích

Pro kyjovské teplárny bude projekt s touto technologií premiérou. V nejbližší době si jej vyzkouší gynekologicko-porodnické oddělení, na němž příští rok začne rozsáhlá rekonstrukce, rozdělená do etap. Přestavba si vyžádá tři sta milionů korun.

Memorandum podepsané mezi teplárnou a nemocnicí upravuje i jinou spolupráci. „Všechny další rekonstruované pavilony vezmou teplo od kyjovských tepláren. Budeme se snažit udržet nízké ceny, podnik bude pro nemocnici také vymýšlet sponzorské dary. Spolupráci každý rok vyhodnotíme. Na základě výsledku teplárny přispějí svým dílem i k drobným investicím v nemocnici," řekla ředitelka Nemocnice Kyjov Danuše Křiváková.

Teplo Kyjov založilo město a to se v nejbližší době chystá přizvat do společnosti strategického partnera. „Nyní máme pět uchazečů, všichni hlásí mimořádný zájem. Příští týden si budou moci projít prostory teplárny a nahlédnout do účetnictví. Jméno partnera, pokud půjde vše dobře, zjistíme asi na začátku příštího roku," sdělil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil. Nový partner by mohl znamenat opravu zastaralých rozvodů, což by ale na druhé straně navýšilo cenu tepla.