„Městská rada přistoupila na změnu proto, že nový odbor bude z hlediska práce a organizace povinností lepším řešením, než jaké nabízí současný stav. Ještě ale musíme vyjasnit jednotlivé pracovní náplně," sdělila hodonínská starostka Milana Grauová (nezařazená) a dodala, že radnice se inspirovala u jiných měst podobné velikosti.

Připravovaný odbor má sloučit současné právníky, kteří spadají pod kancelář starosty a místostarostů a oddělení přestupků a správních deliktů. Těm rada svěřila do rukou kromě klasické správní agendy také úlohy, které souvisejí s nakládáním s městským majetkem ve správě Městské bytové správy (MBS). „Konkrétně jde o uzavírání nájemních smluv na byty, výpůjčky nebo exekuční doložky. Dále také o vypracování zásad pronajímání městských bytů, dohod o zániku nájmu, výměně bytů a rovněž úkony související s exekucí," přiblížila záběr nového odboru mluvčí hodonínské radnice Barbora Lahová.

Některé povinnosti MBS řešili už od loňského podzimu radniční právníci. „Tuto práci je ale třeba správně nastavit a systematizovat, takže i proto zřizujeme nový odbor," uvedla Grauová.

Právě přesun administrativy MBS na právníky města se příliš nezamlouvá opozičnímu zastupiteli Jaromíru Hýbnerovi (nezařazený). „Změnu považuji za účelovou a nevhodnou. Významným rozdílem je to, že o nájmech městských bytů už nebude rozhodovat rada, ale nově zřízený odbor," vyjádřil se Hýbner. O dalších novinkách zapochyboval. „Například přesun škodní komise do působnosti nového odboru považuji za zdánlivě organizační změny, které navenek pouze rozostřují jejich pravý motiv," domnívá se zastupitel.

Podle bývalého starosty Igora Taptiče (Nezávislí) není několik měsíců před volbami nejvhodnější čas na podobný krok. „V tuto chvíli by možná bylo vhodnější půl roku počkat a nechat nové obsazení radnice, aby řešilo organizační záležitosti města systémově od vedení úřadu a funkční struktury s důrazem na odbornost. Je však pravdou, že právních problémů výrazně přibývá. Bojím se, že ani nový právní odbor není všelék," reagoval na chystaný přesun bývalý starosta.

Jak dodal, roste počet kauz, které také stojí hodně peněz. „Mám na mysli demolice 271 lůžek, Region Slovácko, prodeje pozemků, sportovní granty a další. Bude na to právní odbor vůbec stačit?" dotázal se Taptič.

Naopak podle zastupitele a právníka Vítězslava Krabičky (Změna) by se mohla působnost odboru rozšířit. „Mohl by sloužit i našim příspěvkovým organizacím a také společnostem s ručením omezeným, jakou jsou TESPRA a Městská bytová správa. Myslím si, že by se tady daly ušetřit peníze," dodal Krabička. Výběrové řízení na vedoucího právního odboru končí poslední březnový den. Prozatím vybrali radní Miroslava Jahodu jako nového šéfa odboru investic a údržby. Ten dříve pracoval jak v soukromé sféře, tak i samosprávě.