Nový model přijímacích zkoušek na střední školy se mírně řečeno nepovedl. Je zmatečný a stresující. Pro školy, žáky i jejich rodiče. Školám přinese spoustu zbytečných výdajů s korespondencí, práci navíc, vypětí a obavy, zda se podaří naplnit stavy. Takový je závěr ředitelů středních škol po dvaadvacátém dubnu, kdy konala přijímací řízení. O žáky je boj. Ekonomická pravidla jsou totiž neúprosná i ve školství. Čím méně žáků bude, tím nižší dotace na provoz jednotlivé školy dostanou. Už teď je jisté, že vedení vyhlášených škol na okrese si s obsazením míst vrásky dělat nemusejí.

„Domnívám se, že letošní stoprocentní převis v poptávce je u nás dán dobrou pověstí. Snažíme se být neustále na vrcholu nejen ve vybavení informačními technologiemi,“ vysvětluje si zájem letošních deváťáků o studium na Střední odborné škole na Skácelově ulici ve Strážnici její spokojený ředitel Josef Gazdík.

Z dvou set čtyřiceti uchazečů si tak mohl vybrat jen ty nejlepší. Rodiče těch, které díky výbornému prospěchu přijali hned na tři školy najednou, mají vyhráno. Vyberou si školu dle svých představ, odevzdají do pěti dnů na sekretariátu zápisový lístek a mají po starosti. Ne tak školy. Ty teď budou čekat, kolik zápisových lístků se jim vrátí. Navíc i nepřijaté žáky musí obeslat s rozhodnutím o nepřijetí. A to dnes stojí nemalé peníze.

„Horší to bude s žáky, kterým občas nějaká ta známka uletěla. Ti naopak mohou zůstat po prvním kole bez umístění. Rodičům pak začne kolotoč s vyhledáváním volných míst, obvoláváním škol a hledáním informací na jejich internetových stránkách,“ poukazuje na slabiny nového systému ředitelka Klvaňova gymnázia v Kyjově Renata Soukalová.

Její škola patří tradičně mezi ty, o které je na okrese velký zájem. Stejně jako o gymnázium ve Strážnici. Oba ředitelé však určité obavy přesto neskrývají. Kolik zápisových lístků se jim skutečně vrátí, netuší v této chvíli ani jeden z nich. „Je to paradoxní situace. Zákonodárci, vedení snahou odbourat stres z podávání pouze jedné přihlášky rodiče i žáky tímto modelem do ještě většího stresu dostali,“ poukazuje ředitelka kyjovského gymnázia. Podle ní budou tak některé školy, rodiče i žáci v napětí ještě několik dnů i týdnů.

Letošní přijímací řízení připomínkoval i ředitel Středního odborného učiliště na Havlíčkově ulici v Kyjově.

„Nakonec ještě v srpnu nebudeme vědět, kdo nám vlastně nastoupí?“ obává se kritik nepřehledného systému Zdeněk Lukeš. Očekává prý až trojnásobné zvýšení odvolacích řízení. A tím i průtahy.

„Neznám žádného ředitele, který by tento systém přijímání na střední školy přivítal. Pevně věřím, že příští rok se budou žáci přijímat podle jiných pravidel,“ doufá Josef Gazdík ze strážnické odborné školy.

Ten zároveň pochválil kraj. Jako zřizovatel se v této krajně nepříjemné situaci chová prý korektně a školám se snaží pomoci.