Osmačtyřicetiletý Maršálek má za sebou pestrou pedagogickou dráhu. Po absolvování strážnického gymnázia vystudoval Vysokou školu pedagogickou. Šestnáct let učí v Základní škole ve Strážnici matematiku a zároveň tam působí jako zástupce ředitele.

Z uchazečů nejlépe naplnil představy radních o budoucím směřování vzdělávacího zařízení ve Veselí. „Na svém novém působišti se budu snažit udržovat pořádek a určitě se zajímat o problematiku šikany. Předcházením těchto situací snad docílíme pohody mezi školáky," uvedl budoucí ředitel Maršálek.

Do funkce by měl nastoupit prvního února následujícího roku. Podle veselského místostarosty Petra Kolaříka mezi odchodem bývalého ředitele a závěry inspekce neexistuje žádná souvislost. „Záležitost šikany považujeme za uzavřenou," sdělil místostarosta s tím, že výběr nového vedoucího pedagoga se řídil předpisy v zákoně.

Ten například stanovuje, že uchazeči musejí prokázat odbornou kvalifikaci, mít čtyři roky praxe v přímé pedagogické činnosti, bezúhonnost a znalost českého jazyka a řídicí schopnosti.

Maršálka jmenovala veselská městská rada na svém dvaatřicátém zasedání. Toho se kromě něj zúčastnili ještě dva uchazeči. Všichni postupně prezentovali svoji koncepci vedení školy a odpovídali na dotazy.

Mezi nimi byla i Šárka Vávrová, která zatím zastává vedení Hutníku. A na pozici zůstane až do nástupu nového ředitele. „Určitě své působení ve škole nepřeruším," řekla Hodonínskému deníku Rovnost.

K incidentu ve veselské škole z letních měsíců tohoto roku se vyjádřil také náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Podle jeho slov se problémy opakovaly, a proto inspekce zjištění předala zřizovateli. „Při další činnosti bude Česká školní inspekce bez ohledu na to, kdo školu řídí, hodnotit i oblast, ve které našla nedostatky," uvedl Andrys.