Oproti posledním letům, kdy Kyjov financoval výstavbu nového aquacentra více než třemi sty miliony korun, tak v příštím roce budou investice skromnější. Z těch očekávaných, které město především pro své obyvatele chystá, Deník přibližuje některé.

Modernizace a rozšíření sběrného dvora

Odhadovaná projektovaná cena je přibližně osmačtyřicet milionů korun. „Z toho pětaosmdesát procent pokryje dotace z operačního programu životní prostředí. Je to pro nás klíčová investice, protože na stávajícím sběrném dvoře se hlavně o sobotách, kdy lidé dělají pořádky, tvoří poměrně dlouhé fronty,“ nastínil jednu z páteřních akcí tajemník městského úřadu a spoluzpracovatel rozpočtu Filip Zdražil.

Vedení města si od modernizace slibuje zvýšení komfortu obyvatel při nakládání s odpady hned v řadě ohledů včetně odstranění souvisejících komplikací v dopravě na blízké silnici druhé třídy či zamezení vzniku možných černých skládek i uvolnění kontejnerů na exponovaných místech.

Rekonstrukce a úpravy restaurace na kulturním domě

Tady město počítá s investicí kolem dvaceti milionů korun. „Rekonstrukce se netýká jenom přízemí či baru v patře, ale také sklepů,“ nastínil tajemník. Hosté se po opravách dočkají mimo jiné lepšího vzduchu díky nové vzduchotechnice. Komplex kyjovského kulturního domu byl dokončený už před padesáti lety.

Rekreační areál Hutisko-Solanec

Na opravy městského areálu na Valašsku je v rozpočtu vyčleněných sedm milionů korun. Tamní letní tábory mají ročně na tisícovku účastníků, dále je tady zázemí pro školy v přírodě či lyžařské kurzy. V příštím roce sem mají směřovat městské peníze na opravu střechy, oken a zateplení hlavní budovy.

„Moc si vážíme toho, že zřizovatel dá peníze na to, aby rekreační středisko vzkvétalo. Řekl bych, že je to pro nás zásadní rozhodnutí o investici do táborové základny a rekreačního střediska,“ řekl ředitel kyjovského Domu dětí a mládeže David Hegedüs s tím, že se navíc zvyšuje zájem o tento areál. Provedené opravy pak mohou ještě rozšířit jeho využití mimo hlavní sezonu.

Nové cesty

Schválený návrh rozpočtu počítá také s opravami cest ve městě. Na chodníky, veřejné osvětlení, opěrnou zeď v ulici Václava Bzeneckého v kopci u státní silnice I/54 je vyčleněných 5,8 milionu korun, na druhou etapu chodníků v Bohuslavicích u krajské silnice II/432 je to dalších více než pět milionu korun a na novou zastávku ve stejné místní části má jít více než tři miliony korun.

Co v rozpočtu chybělo?

Kyjovští připravují například novou základnu pro dobrovolné hasiče. „V rozpočtu jsem nenašel položku, kde by byla zahrnuta stavba hasičské zbrojnice,“ upozornil opoziční zastupitel Vojtěch Kölbel.

Podle informací z radnice, se výstavba tohoto objektu přesunuje na rok 2025. Následně Lukáš Fridrich upozornil na chybějí vyčleněný balík peněz na opravu Jančovky neboli Klubu Nětčice. U něj starosta František Lukl přiblížil, že město čeká na stavební povolení. „Potom se rozběhne výběrové řízení a konkrétní částka pak může být zapojena do rozpočtu,“ uvedl starosta.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Kyjovští mají navíc i vysoutěženou výstavbu multifunkční haly v Bohuslavicích, podle místostarosty Daniela Čmelíka za necelých jednatřicet milionů korun, v tomto případě město v prvním kole neuspělo se svou žádostí o dotaci.

Nový zdroj příjmů

Při projednání rozpočtu upozornil opoziční zastupitel Pavel Berka na novinku pro rok 2024. Tou je pachtovné od městské firmy Aquavparku, díky tomu se v prvním roce počítá příjmem do rozpočtu ve výši 163 tisíc korun. Tento nájem byl podle místostarosty stanovený na základě znaleckého posudku. Mimo jiné více než třicetimilionový schodek v městském rozpočtu na příští rok má pokrýt úvěr.