Právě komora totiž s rozvojem sociálního podnikání pomáhá. „Nový sociální podnik by měl do konce roku zaměstnat tři až pět pracovníků a do konce roku 2017 pět až deset lidí. Ti by se zřejmě zaměřili na správu a údržbu nemovitostí a administrativní práce," sdělil místopředseda představenstva Komory sociálních podniků Marek Juha.

Ta už v Brně pomohla vytvořit více než dvě stě padesát pracovních míst pro handicapované lidi v různých profesích. Jde jak o zahradnické práce a úklidy, tak o administrativu a účetnictví. Komoru oslovila hodonínská radnice, protože chce zlepšit dostupnost práce pro místní se zdravotním postižením.

S vytvořením systému pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a duševním onemocněním počítá i komunitní plán pro celé Hodonínsko na roky 2015 až 2017. „V komunitním plánování dojde k vytipování lidí se zdravotním handicapem či duševním onemocněním, kteří mohou být v sociálním podniku zaměstnaní," uvedla při předložení memoranda radě vedoucí hodonínského odboru sociálních věcí Michaela Klepáčová.

Ta počítá s tím, že sociální podnik bude sloužit především pro úklid a údržbu města. Spolupracovat by měl s městskou odpadovou firmou Tespra.

Podle mluvčí republikového úřadu práce Kateřiny Beránkové právě lidé se zdravotním postižením jsou ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností. Přesto se i jejich situace zlepšuje. „V okrese Hodonín se počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením snižuje úměrně s klesajícím celkovým počtem uchazečů o práci. V červnu 2014 jsme osob se zdravotním postižením evidovali 1 712, loni 1 583 a letos 1 490," uvedla Beránková s tím, že tady v současnosti nabízí 44 zaměstnavatelů 77 vhodných míst pro lidi se zdravotním postižením, z toho osm je i pro ty s těžkou zdravotní újmou.

Největší zájem mají o pomocné pracovníky v potravinářství, manipulační dělníky či pracovníky ostrahy.