„Je to dokument, který zabezpečí ochranu obyvatelům i firmám, aby byl rozvoj města vyvážený a neupřednostňoval zájmy jedné skupiny před druhou," řekl Malát.

Nový územní plán podle jeho slov myslí nejen na projekty, o kterých se uvažovalo už dříve a které jsou již v pokročilejším stádiu povolování, jako jsou například obchvat města přes Kapřiska a Nesyt na Slovensko či splavnění řeky Moravy až do Hodonína, ale i s některými novinkami. 
K nejdůležitějším patří rozšíření ploch pro bydlení. K tomu je nyní nově určená plocha za nemocnicí, kterou radnice dříve prodala firmě Groz-Beckert Czech, jež tam měla, ale nepostavila výrobní závod. Na úkor plochy určené pro sport vzniklo kolem jízdárny ve velkých kasárnách další místo určené k bydlení. Nové možnosti budou i na Výhoně. „Dojde k rozšíření obytného území severním směrem k dobývacímu prostoru," přiblížil Malát. Na stávající domy navážou nové i na Pánově.

Územní rezervy

Naopak nově se už nebude stavět v Rybářích. „Z důvodu povodňových rizik a průsaků z řeky Moravy jsme museli původní účel změnit na územní rezervy," informoval Malát o zrušení dvou posledních etap výstavby domů mezi vodní plochou zvanou Lavor a hlavním tokem Moravy.

Územní plán vymezuje nově i lokality pro komerční a výrobní účely. Na úkor bydlení se rozšíří komerční prostory u takzvaného starého Kauflandu, pro výrobní aktivity je určený i areál bývalého učiliště v Anenské ulic. Další výrobní plochy jsou na Nesytu podél čističky odpadních vod, v Brněnské ulici v sousedství areálu bývalých plynáren či na Pánově vedle zemědělského podniku.

Pro sportovní a rekreační využití Hodonín nyní počítá s bývalým vojenskými cvičišti Rohatec a Pánov nebo s bývalou vojenskou střelnici u výpadovky směrem na Mutěnice. K rekreaci a sportu je možné využít i bývalou těžební jámu za Černým mostem.