„Znak vychází z nejstarší známé pečeti obce reflektované v neoficiálním emblému Čejče, a to jednak kvůli vžitosti tohoto symbolu a jednak proto, že figurální obraz znaku dobře zachycuje historické charakteristiky obce,“ informoval Hodonínský deník Rovnost heraldik Jan Tejkal.

Lilie má odkazovat na starou vlast francouzských osadníků. „Vinařský nůž a radlice vyjadřují hlavní zaměstnání nových obyvatel,“ přiblížil Tejkal.

Pusté městečko totiž ve druhé polovině osmnáctého století znovu osídlili Moravští Slováci a Francouzi z Franche Comté, tedy z východu země.