„Tuto obchodní společnost zřizujeme, abychom si lépe pohlídali samotné hospodaření," objasnil hlavní důvod starosta Kyjova František Lukl, podle nějž je třeba předchozím nájemcům poděkovat za výbornou pěstební činnost. „Stále jsme ale byli atakováni z důvodu výtěžnosti, z důvodu způsobu těžby, ekonomické stránky. Nijak jinak, než pokud budeme hospodařit svým jménem, nezjistíme, zda-li hospodaření je v pořádku, nebo ne," dodal starosta.

Proto zastupitelé města odhlasovali, že se chtějí přímo podílet na správě. Budou za ni odpovědní a budou mít přímé, nikoliv jen zprostředkované informace. Jak také argumentovali, jde o způsob hospodaření, který se osvědčil i v jiných velkých městech.

„Předběžný odhad výnosů nové společnosti by měl být ročně asi něco kolem čtyř a půl milionu korun, což by při nákladech něco přes dva a půl milionu mělo vytvořit rozdíl zhruba dvou milionů," uvedl tajemník radnice Milan Jagoš.

Ředitelem společnosti rada města jmenovala Vladislava Filipenského, a to na základě doporučení výběrové komise, kterou tvořili zástupci všech politických klubů, ale také odborníci z oblasti lesnictví.

Zastupitelstvo určilo přímo osoby ze svých řad, které budou odpovědné za veškeré činnosti. Podle radnice veškeré výnosy poplynou zpět do městské pokladny. Odtud pak do zvelebování lesního majetku, lesních cest nebo údržby lesa. Na všechny odborné práce si společnost bude najímat firmy formou výběrových řízení.

Kyjov vlastní celkem 660 hektarů lesa v katastru Moravan a Osvětiman.