Program má řešit problém s naplněností pečovatelské služby. „Lidé se na nás obraceli s tím, že pečovatelská služba má plno a oni potřebují pro své příbuzné či známé zajistit potřebné služby. Doposud jsme neměli možnost je nasměřovat jinam. Mohli jen čekat, než se uvolní místo," přiblížila důvody vedoucí hodonínského odboru sociálních věcí a školství Michaela Klepáčová.

Podle ní se také při komunitním plánování narazilo na potřebu určité databáze neformálních pečovatelů. Tedy těch, kteří se mohou a umí o někoho postarat a dnes pečují o své příbuzné a známé v Hodoníně a okolních spádových obcích. „K těmto údajům o pečujících osobách se nedostaneme, proto jsme v tomto projektu zkusili spolupracovat s úřadem práce, který má potřebné informace díky příspěvku na péči. A ten nám bude nyní pomáhat," uvedla Klepáčová. Uvítá, když se dobrovolníci budou do databáze přihlašovat a když bude alespoň dvacetičlenná.

Právě její odbor tyto neformální pečovatele propojí s těmi, kteří potřebují pomoc. Z příspěvku na péči dostanou pečovatelé odměnu za jejich příkladnou starostlivost. „Hodonín nám stárne a bude tady stále více důchodců, kteří budou tuto péči potřebovat. Služba péče asistentů nebo příbuzných bude navíc levnější," upozornila vedoucí.

Laickým pečovatelům úřad nabídne možnost odborného doškolení s tím, aby přesně věděli, jak péči poskytovat. Tady radnice hodlá spolupracovat s registrovanými poskytovateli služeb, jako jsou S-centrum, Homediss, Psychocentrum Domeček.

Projekt má také zkvalitnit přenos informací v sociální oblasti nejen pro organizace, ale i pro uživatele sociálních služeb a jejich blízké. „Mají vést k vytvoření jednoduchých a lehce dostupných návodů k řešení jednotlivých nepříznivých situací, ke kterým by se lidé mohli dostat na veřejných místech, jako jsou obecní úřady či lékařské ordinace," uvedla mluvčí hodonínské radnice Hana Rakusová.

Podle místostarosty Jiřího Jandy má jít o jakési traumatologické plány pro lidi, kteří se dostanou do nějaké krizové situace. „Tam by měli popsané, jak se nejlépe zachovat, kam se obrátit a jakým způsobem reagovat," vysvětlil místostarosta.

Rozpočet tohoto projektu, jehož součástí budou i konference a workshopy k problematice duševního onemocnění a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, je milion šest set šedesát tisíc korun. „Jeho trvání je od letošního září až od srpna 2018," doplnil Janda. Podle Klepáčové se ale s databází neformálních pečujících osob stejně jako s jejich využitím počítá i v následujících letech.