Je jedním ze sto pět projektů ze třinácti krajů, které žadatelé přihlásili do letošního ročníku grantového programu Zelené oázy. „Jeho prostřednictvím rozdělí Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika 1,4 milionu korun obcím, spolkům, školám a dalším žadatelům,“ uvedl za donátory David Kopecký.

Cílem bohuslavického projektu je vytvořit zahradu školky tak, aby poskytovala dětem ze školky i vedlejší školy stín, zpestřila se nabídka venkovních her, aby ochlazovala okolní prostředí.

Zároveň se stala přírodě blízkou zahradou s prvky, které podstatně zvýší ekologickou, environmentální i estetickou hodnotu tamního veřejného prostoru. 

Takto má vypadat muzeum lignitu v Šardicích.
Vstup do šachty nebo důlní vozík. Nové muzeum přiblíží hornickou historii Šardic