„Vyšel příkaz náměstka ministra zemědělství, inženýra Turečka, který nám ukládá, že máme do patnáctého července zmapovat povodňové škody. O měsíc později, čili do 15. 8., máme předat všechny protokoly z místního šetření, které se budou dále řešit,“ potvrdil ředitel oblasti Moravy a Dyje Zemědělské vodohospodářské správy František Pražák. Podle něj zatím není možné říct, kdy budou peníze pro postižené obce k dispozici. Zároveň ale uklidnil, že pokud již budou peníze uvolněny, práce mohou začít ihned.

Okamžité řešení situace si vyžaduje právě Blatnička, kde byla v podstatě celá délka toku, tedy kolem patnácti set metrů, Svodnice poškozena. Úsek, který přes obec vede, byl začátkem sedmdesátých let zpevněn pomocí panelů. Podle vedoucího pracoviště Zemědělské a vodohospodářské správy Hodonín Rostislava Jochmana je způsob úpravy koryta zastaralý.

„Způsob zpevnění panely tak, jak se dělal koncem šedesátých a v sedmdesátých letech, je pro tyto podmínky nevhodný, a teď se to naprosto jasně ukázalo,“ míní Jochman.

Poté, co se totiž voda začala do koryta valit, vyvrátila několik panelů, které se musely druhý den těžkou technikou odstranit.

Pokud se nebude situace řešit okamžitě, je podle Jochmana možné, že dojde k daleko větším škodám. „Když teď uplavalo čtyři sta panelů, příště může uplavat ten zbytek. V korytě se mohou vytvořit takové nátrže, že mohou sebrat chodníky i komunikaci,“ varoval Jochman. Blatnička, která má rozpočet, jenž tvoří jen zhruba třetinu požadované částky, je tak v současné době závislá na rozhodnutí ministerstva zemědělství.

Podobná situace je i ve vedlejší Louce. Tamní starostka Anna Vašicová v současné době shání tři čtvrtě milionu korun na opravu svahu, který se v Louce sesunul. „Voda z přívalových dešťů podemlela hráze v ulici Búdy, které se sesunuly. Po každém dalším dešti se nějaká část uvolní, odsune. V blízkosti svahu ale stojí rodinný dům,“ upozornila Vašicová.

Přesto si ale myslí, že protipovodňová opatření, která začala Louka dělat teprve před několika lety, se zatím vyplatila. „Protipovodňové opatření odvedlo spodové vody do vodoteče. Jinak by voda byla v rodinných domcích. Ze dvou třetin se tak podařilo vodu odvést, a tak rozhodně fungovala ochrana deseti domů,“ míní starostka. Přesto ale ví, že ji ještě čeká velký kus práce, aby se situace, která Louku potkala, v letošním roce neopakovala.

„Lokalitu bereme jednu po druhé. V současné době máme připravenou druhou protipovodňovou stavbu, kterou začneme v brzké době stavět,“ řekla Vašicová. „Mám tu ale jeden problém, což je mlýnský náhon, který by ochránil levou stranu obce. Ten bude ale předmětem dalších roků projekce. Podle mého názoru to totiž bude nejnákladnější stavba protipovodňového opatření,“ uzavřela starostka.

Zažili velkou vodu, přesto se složili na ty, kteří jsou na tom hůř

Louka - Sami poznali ničivou sílu vodního živlu. Sami teď řeší, co bude dál, a při každém novém dni vzhlíží k obloze, jestli se déšť nevrátí. Přesto se rozhodli pomoct těm, které povodně postihly mnohem víc. Lidem z Louky vytopily přívalové deště několik domů, přesto přišli za tamní starostkou a během několika dní nasbírali kolem dvaceti tisíc korun. Ty věnují lidem z Jesenicka.

„Jde o sbírku humanitární pomoci, kterou vyhlásil červený kříž, a lidé peníze spontánně nosili,“ pochválila starostka Louky Anna Vašicová.
Ta si během prvních dní, kdy deště republiku zasáhly, vytipovala jednu z postižených obcí, Hodslavice na Jesenicku, a s místním místostarostou se domluvila, jakou formou bude pomoc nejlepší.

„Chtěli jsme vědět, kdo peníze potřebuje. Komu a kam je máme přímo poslat. V Hodslavicích totiž voda strhla šedesát domů,“ vysvětluje.

Kromě peněz se ale sešlo i oblečení, dezinfekční a čisticí prostředky, postele, skříň nebo nářadí.

„Lidé přinesli kolečka, lopaty, zednická kladívka nebo špachtle. Prostě věci na čištění. Nechybí ale ani vlněné deky nebo přikrývky,“ říká Vašicová.
Peníze včera odvezlo na místo určení speciálně objednané auto. Vybranou částku dostali lidé postižení živlem.