„Vznikla nám tím komplikace s penězi. Zbylé vesnice si zatím musí mezi sebe rozdělit náklady, které se rovnaly spoluúčasti Kelčan," uvedl starosta Vlkoše Jiří Flora. Podle něj naštěstí nepůjde o takovou sumu, která by například Vlkoš přinutila vzít si speciální úvěr. Přesto bude nutné ji někde ušetřit.

Na Kelčany v projektu připadá necelý milion korun přímých nákladů a více než dvě stě tisíc korun za projekt. Tamní zastupitelstvo na svém posledním zasedání mělo rozhodnout právě o podpisu smlouvy s dodatkem, která částky stanovovala a řeší i platby, a která na úřad dorazila právě v den zasedání.

Zastupitelé se ale v diskuzi shodli na tom, že v současné situaci v dotační politice a hlavně v obecní pokladně nemá obec dost peněz, aby se ke splácení takové částky zavázala. Podpis smlouvy proto neschválili. Ve hře bylo dokonce pozastavení členství ve svazku obcí. Toto rozhodnutí ale zastupitelé odložili na své květnové zasedání.

„Chtěli jsme si nejprve vyslechnout názor obyvatel k tomuto problému. Nedávno se proto uskutečnila veřejná diskuze. Ta ale jasné stanovisko neukázala," uvedl starosta Kelčan Vladimír Jarošek. Podle něj by bylo škoda, aby nakonec Kelčany ze svazku obcí vystoupily a přišly tak o napojení na milotickou čističku. „Definitivně rozhodnout ale musí zastupitelstvo," připomněl.

Obec si nechá svazkem také znovu předložit navrženou smlouvu. „Zmiňovaný dodatek totiž nebyl ke smlouvě Obci Kelčany do doby zasedání předložen a jeho obsah není obci znám," vysvětlila všem přítomným na jednání zastupitelstva místostarostka Alexandra Slusarová.

I pokud Kelčany nakonec z projektu odstoupí, zbylé vesnice budou pokračovat. „Kanalizace je prioritou obce. Bez ní si budoucnost Vlkoše mohu jen těžko představit. Je to také v současnosti naše vůbec největší plánovaná investice," uvedl starosta Vlkoše.

Akce je rozdělena do dvou částí, které je nutné už průběžně platit. Zvlášť jde o rekonstrukci milotické čistírny odpadních vod a samostatně jde pak o přivaděč, který do ní má svést odpadní vody ze Skoronic, Vlkoše a snad i Kelčan. V případě stavby přivaděče musí chybějící peníze od Kelčan nahradit především Vlkoš a Skoronice, zčásti i Milotice. V případě opravy čističky padne menší část ještě na Vacenovice.

Svazku obcí se na obě akce podařilo získat dotace. Na čistírnu přispěl především Státní fond životního prostředí, který zaplatí devadesát procent nákladů. Na přivaděč přispěje zaplacením pětačtyřiceti procent nákladů Ministerstvo zemědělství ČR. Přibližně desíti procenty se přidá i Jihomoravský kraj.

Situace v Kelčanech stavbu komplikovala už během loňského roku. V létě složili svou funkci tři zastupitelé a vedení obce nemohlo až do prosincových voleb přijímat žádná zásadní rozhodnutí.