Další problematikou, kterou se tato strategie budoucího rozvoje Jihomoravského kraje zabývá, je zásobování energiemi. „Jde o otázku vysokého napětí nebo vysokotlakých plynovodů, protože při zapojování nových průmyslových zón se už naráží na limity možné kapacity," uvedl Tesařík. Dalšími tématy jsou biokoridory či protipovodňová opatření.

Zvláště se dotkl plánované rychlostní silnice R55. Podle zodpovědného radního je její koridor ze severu až po Moravský Písek stabilizovaný. „Větší problém nastává jižněji při průchodu Hodonínskou Doubravou, kde v souběhu se železniční tratí naráží na území Natury zajišťující ochranu ptáků, kteří tam mají hnízdit," řekl Tesařík.

Dříve se podle něj vymýšlela megalomanská řešení v podobě tunelu. „Ty ale z hlediska ekonomiky posouvají definitivní řešení do naprosto nereálné roviny v řádu mnohamiliardových investic, které dnes chybějí," sdělil radní.

Domnívá se, že skutečná doba výstavby rychlostní silnice je odložená minimálně na dvě desetiletí. „Jen příprava velkých staveb trvá v současnosti dvanáct let. Zatím hledáme možnosti, jak zabezpečit plynulost a bezpečnost dopravy na Hodonínsku bez R55, a to obchvatem přetížených obcí Strážnice a Petrova, včetně úpravy některých křižovatek," dodal Tesařík s tím, že studii obchvatů už kraj předal Ředitelství silnic a dálnic.