Výstavba nové silnice první třídy, která má už příští rok vést mezi ulicemi Pančava a Sadová a jejímž cílem je zlepšení dopravní situaci v Hodoníně i odlehčení nepřehledné křižovatce u obchodní akademie, vzbuzuje u obyvatel Pančavy značné obavy. Lidé mají strach z hlučné kamionové dopravy, ze ztráty bezpečí a z toho, že lokalita už pro bydlení nebude atraktivní.

„Když si představím, že kamiony budou jezdit celé dny i noci přímo pod okny, jímá mě hrůza. Nevěřím tomu, že otřesům a hluku z dopravy dokáže plánovaná protihluková stěna zabránit,“ vyjádřila se Jitka Žižlavská, jejíž rodina vlastní v ulici Pančava domek. Podle místostarosty Jiřího Koliby jsou však tyto obavy neopodstatněné. „Vše podléhá přísným hygienickým nárokům, aby byly splněny stanovené limity.

Protihluková stěna by měla hluku z dopravy zabránit,“ vysvětlil Koliba. Podle obyvatel může bydlení na Pančavě ohrozit i samotné budování silnice. „Jakmile sem najede těžká technika, domky se budou otřásat v základech,“ míní další obyvatelka Pančavy Jana Brychtová.

V minulosti byla na tuto lokalitu vydána stavební uzávěra a většina domů je ve špatném stavu. „Pětadvacet let se tu nesmělo stavět ani rekonstruovat s tím, že se domy vykoupí a budou zbourány.

Jsou tu i domy, které ještě nemají ani WC a jejichž obyvatelé chodí do kadibudky,“ doplnila Žižlavská. U většiny obyvatel Pančavy převažuje vyšší věkový průměr. Jedna rodina s dětmi se právě chystá přestěhovat.

Lidé se bojí, že kdyby domky zůstaly neobydleny, mohly by se do nich nastěhovat nezvané živly. „Je tu celkem patnáct domů a už teď jsou dva domky neobydlené. V jednom z nich jsme nedávno řešili problémy s nezvanými nájemníky. Jde tady i o bezpečí.

Celá lokalita je navíc otevřená zezadu přes zahrady,“ dodala Žižlavská. Podle obyvatel ztrácí celá oblast na atraktivitě pro bydlení a někteří z nich by se raději přestěhovali. „Kdyby nám město nabídlo náhradní bydlení, šla bych jinam a pozemek raději nabídla třeba k podnikatelským účelům.

A bylo by nás více,“ uvedla Žižlavská. Tomuto návrhu se vedení radnice nebrání. Pokud by se na tom lidé z Pančavy shodli, město je ochotné s nimi o výkupu jednat.

Další info: Hodonínský Deník, středa 19. září 2007