„Rekonstrukce interního pavilonu Nemocnice Kyjov,“ stojí přímo v jenom z bodů koaličního dokumentu podepsaného právě v pondělí.

„Bude se to týkat jen dvou lůžkových stanic interního oddělení a dobudování dalších dvou výtahů. Mělo by se zlepšit vybavení pokojů a sociálního zařízení,“ říká s povděkem ředitel kyjovské nemocnice Igor Kalix. V rámci dalšího projektu s podporou evropských fondů by měla být celá budova zateplená.

Také jeho kolegu z Hodonína přístup nového krajského vedení potěšil. „Musím s potěšením konstatovat, že nová koalice vůbec vnímá zdravotnictví jako svoji prioritu, což tímto krokem konkrétně dokazuje,“ řekl Antonín Tesařík.

Hodonínská nemocnice podle něj modernizací přístrojového vybavení a zlepšení energetického hospodaření udělá velký krok vpřed.

„Za měsíc zahajujeme digitalizaci oddělení radiologie. Ukončí se filmový provoz rentgenu, cétéčka, a i ultrazvukové výstupy budou zpracované digitálně. Znamená to, že snímky budou okamžitě online k dispozici v ambulancích lékařů. Odpadne čekání na ně. Navíc je bude možné kdykoliv vypálit a poslat na kterékoliv místo na Zemi. Naše nemocnice se tím zařadí k nejmodernějším v kraji,“ je přesvědčený Tesařík. Jak dodal, uspoří se tím náklady na filmy, které dosahovaly několika stovek tisíc.

Dalším plusem pro lékaře by měla být obnova laparoskopické věže na operačních sálech.

„S podporou hejtmana zůstalo u nás kardiocentrum, kde bych rád doplnil nový ultrazvuk s jícnovou sondou. Další doplnění plánujeme pro velmi dobře funkční gastroentrologickou ambulanci, která je dokonce na šestém místě v republice v záchytu jednoho z karcinomů. Tam bychom chtěli nový kolonoskop (slouží k vyšetření tlustého střeva) a duodenoskop (na sliznici dvanácterníku – pozn. red.),“ přiblížil další inovace šéf hodonínské nemocnice.

To však nebude všechno. „Rádi bychom přispěli k obnově monitoru vitální funkce na dětské jipce a některých anesteziologických přístrojů na oddělení ARO,“ pokračuje Tesařík.

Také hemodialyzační středisko čeká inovace přístrojů a na rehabilitačním oddělení se mají rozvíjet nové metody léčby.

„Nejsou to extrémně drahé přístroje, v součtu to bude asi za patnáct milionů korun. Myslím si, že během funkčního období nové koalice bychom mohli modernizaci zvládnout,“ míní ředitel nemocnice TGM.

Kromě modernizace přístrojového vybavení se v Hodoníně zaměří i na energetické hospodářství, což se bude týkat především zateplení a výměny oken.

„Tím sice dosáhneme úspor tepla, ale to je zatím vyráběné velmi neefektivně v centrální kotelně s vysokými náklady, takže i tady budeme hledat cestu k úsporám,“ říká Tesařík.