Sumář by vyšel elektronicky, pokud by byl úspěšný, vedení obce by zauvažovalo i o tištěné podobě. „Každopádně by to vycházelo v takové volnější formě, spíše s fotkami a popisem, co se v obci dělo. Takové ohlédnutí za uplynulým rokem s grafickým shrnutím," přiblížil Orság.

Vydávání obecních novin není levná záležitost. Například náklady na tisk Ratíškovického Zvonu jsou skoro dvě stě tisíc za rok. Výtisky jsou zpoplatněné, díky čemuž se do obecní pokladny vrátí přes sedmdesát tisíc korun. Zvon vychází i vzhledem k jiným zpravodajům poměrně často, jednou za dva měsíce. „Máme v obci bohatý společenský život. Chceme ale hlavně informovat obyvatele o tom, co obec zamýšlí. Máme i články o historii a psané také nářečím," popsal ratíškovický místostarosta Radim Šťastný, který před jednadvaceti lety u zrodu Zvonu stál.

Jeden tištěný Zvon vyjde na dvacet korun. To ale není pro místní žádnou překážkou. Prodá se vždy skoro celý náklad ve výši sedmi set výtisků. „Zpravodaj si kupuji pravidelně. Nejvíce mě zajímají novinky z obce a aktuality. Baví mě také zápisy obecní policie," řekla obyvatelka Ratíškovic Veronika Mlátilíková.

Obecní zpravodaje mají jedinečnou a nezastupitelnou roli. „Méně formálním způsobem předkládají témata k veřejné debatě a utváří místní veřejné mínění. O místních problémech se v médiích v podstatě neinformuje, nejsou atraktivní pro celostátní média a často ani pro regionální. Zpravodaje tak zatáhnou obyvatele do místní politiky," vyložil předseda sdružení Oživení Martin Kameník, který se problematikou obecních tiskovin zabýval.

To si uvědomují i v Blatničce, která jednou za čas vydává vlastní občasník. „Někdy vyjde jednou do roka, jindy dvakrát. Obyčejně k Obecnímu dni v dubnu. Snažíme se jej dělat hodnotnější, někdy i celobarevný a na kvalitním papíře. Lidé si je pak často zakládají do knihoven," popsala starostka Blatničky Jarmila Hrušková. Občasník je zdarma, lidé jej dostávají do schránky.

Kvůli úspoře vydávají obě Vrbky, Malá i Hrubá, společné noviny – Vrbecký zpravodaj. „Noviny vydáváme čtvrtletně, tiskneme dvě stě padesát kusů. Náklady jsou v řádu desítek tisíc korun ročně," řekl starosta Hrubé Vrbky Stanislav Prášek.