„Uvažuji o zpravodaji od začátku volebního období, nikdy jsme žádný neměli. Jenže stále narážím na jeden zásadní problém kdo jej bude dělat? Buď musíme sehnat nějakého nadšence, nebo jej budu muset připravovat já, na to ale nemám moc času," uvedla karlínská starostka Darja Krpalová.

Pokud by se karlínské noviny rozjely, byly by zřejmě ročenkou. „Lidé by se mohli lépe dostat k informacím o tom, co se u nás stalo, postavilo či jaké máme plány. Kdo se narodil nebo slaví jubileum. Byla by takovým shrnutím uplynulého roku," řekla starostka.

Jedním z příkladů pro Karlín může být Lužický zpravodaj. Ten před nedávnem obsadil druhé místo v celorepublikové soutěži obecních zpravodajů, kterou vyhlásila olomoucká katedra politologie Univerzity Palackého. „Sedmičlenná porota, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, hodnotila zpravodaje po stránce obsahové pestrosti, přehlednosti, dojmu, počtu přispěvatelů a dalších kritérií," přiblížila podmínky při hodnocení dvou set přihlášených periodik lužická místostarostka Jana Ambrožová s tím, že ocenění patří všem, kdo se na vydávání zpravodaje podílejí. „Organizacím a spolkům, které nám posílají příspěvky, členům redakční rady, také pracovníkům v tiskárně i Haně Horákové, která mu dává grafickou podobu," vyjmenovala místostarostka.

Stříbrným diplomem se sice nepyšní v Ostrovánkách, i přesto se jim daří už jedenáctým rokem udržet vlastní zpravodaj. V jedné z nejmenších obcí okresu, kde žije přes dvě stě lidí, vychází čtvrtletník o čtyřech stranách v nákladu sto kusů. „Připravujeme jej ve čtyřech až v pěti lidech. Snažíme se, aby byl obsáhlý a přiblížil čtenářům dění ve vesnici, ať už z oblasti sportu, nebo kultury, včetně pozvánek a jubileí," sdělil místostarosta Pavel Koutný.

Podle Renáty Holešínské z milotické kanceláře pro komunikaci a kulturu, která organizuje semináře o psaní obecních zpravodajů, často těmto periodikům chybí redaktoři. „Obce také trpí nedostatkem peněz na tisk, takže pak jsou někdy noviny i placené," posteskla si Holešínká.

Zároveň upozornila na to, že obecní tiskoviny zůstávají mnohdy jediným čtením pro ty, kteří jsou ve finanční nouzi. „Zpravodaje by určitě neměly zaniknout a měly by se stát malými obecními kronikami. Ne všechny rodiny mají počítače nebo odebírají týdeníky a deníky," dodala Holešínská.