Členy rodiny měl ve Svatobořicích uvězněné například Vojtěch Frantík z Čejče. „Musela tam babička, dědeček i teta. Pamatuji si, že nahoře byly ženy a dole muži. Dávali jsme jim vodu a potraviny," zavzpomínal Frantík a dodal, že památník v obci by představoval důstojnou vzpomínku.

Původně chtělo vedení obce památník umístit přímo tam, kde internační tábor stál, a to v lokalitě zvané Baráky. Majitelé pozemků však s výstavbou nesouhlasili. Pietní areál se tak přesune o několik set metrů dál. Prostor dostane naproti sokolovně, před budovou plánovaného muzea.

„Po dvou nebo třech letech jsme se společně se zastupiteli konečně dohodli na novém místě, kde památník postavíme. Výhledově počítáme s obdobím let 2015 až 2016," sdělil starosta Svatobořic-Mistřína František Měchura.

Dřívější projekt, který počítal s lokalitou Baráky, měl v nákladech přesáhnout milion korun. Nynější má být o něco levnější. „V případě původního místa by se jednalo o celkovou úpravu terénu. Opravu by potřebovaly chodníky, také silnice a další. U mateřské školy tak velké úpravy nechystáme. Předpokládám proto, že cena za výstavbu bude nižší," informovala místostarostka Svatobořic-Mistřína Terezie Čičáková.

Upozornila však na to, že i přesto bude třeba udělat určité změny. „U sokolovny musíme upravit zeleň a schody do budovy nynější školky, ze které má vzniknout muzeum. Jsou totiž ve špatném stavu," řekla místostarostka.

O dotace si obec zažádá teprve potom, co vyčíslí konečné náklady nového projektu. „Momentálně hledáme možnosti, kde o peníze požádat. Byla totiž i varianta, že bychom získali příspěvek přímo od armády. Jak je to nyní, ale musím ještě zjistit," uvedla Čičáková.

Už při dřívějším jednání obec vyhlásila soutěž o to, kdo navrhne sochu památníku. Jejím autorem se stal akademický sochař Jiří Habarta.

Dílo se stane součástí pietního místa, v němž budou mimo jiné také informační tabule, které přiblíží historii internačního tábora. A v chystaném muzeu obec vystaví předměty, které s táborem mají souvislost. Půjde o práce, které vytvořili věznění lidé. Nyní jsou k vidění v suterénu základní školy. „Prostory jsou tam sice upravené hezky, ale vizitku suterénu jim nikdo neodpáře," poznamenal Měchura.

Kromě návštěvníků expozici využívají také žáci svatobořické základní školy. „Děti zapojujeme například do určitých soutěží, které jsou na téma válek. Cestu k nám nacházejí i turisté, občas jich sem přijede dokonce celý autobus," sdělil ředitel základní školy Zbyněk Mašek.

I podle něj si internovaní zaslouží nějaké důstojné místo, které připomene, čím si museli projít. „A stejně tak je důležitý prostor, kde se objeví jejich práce. Nejsme totiž jediní, kdo má takové sbírky. Je ještě spousta výtvorů, které ani nejsou vystavené. Všechny rozhodně potřebují nějaké reprezentativní místo. Jen nás mrzí, že tak ztratíme možnost přímého kontaktu s nimi," dodal Mašek.