„Dotace je určená na obnovu fasády farní budovy. Příjemce ji musí vyčerpat nejpozději do konce listopadu letošního roku,“ přiblížil ve smlouvě o poskytnutí příspěvku čejkovický starosta Pavel Novotný.