Obě vodní plochy jsou v přírodní památce Jezero, která byla vyhlášená už v roce 2000. V tamní vlhkomilné vegetaci se vyskytuje značné množství chráněných živočichů, zejména obojživelníků.