Vzhledem k tomu, že o oboru se zajímá více subjektů, bylo nutné dohodnout se na nějakém kompromisu. „Město Strážnice, Lesy České republiky, Obec Radějov a nájemce obory Radějov firma Hamé se dohodli na vybudování nových přelezů, které rozšíří možnost vstupu veřejnosti do této obory,“ informovala za firmu Hamé Miluše Slunéčková. V současné době jsou trasy, které navazují na přelezy, udělány tak, aby byla obora prostupná směrem od Mlýnků a od Radějova a výstup je na slovenské straně a poté na Lučině.

Podle Stavebního úřadu ve Strážnici by měly být v oboře vystavěny čtyři přelezy. „Tři by měly vyrůst na katastru Radějova, čtvrtý pak na katastru Tvarožné Lhoty,“ informovala Zdeňka Michálková za stavební úřad. Ta také dodala, že účelem výstavby je právě využití těchto míst obyčejnými návštěvníky. Do obory však i nadále zůstává omezený vstup veřejnosti v období kladení mláďat, jelení a dančí říje.

„Pro návštěvy mimo tyto termíny je umožněn vstup do obory s regulovaným režimem po stávajících trasách,“ doplnila Slunéčková. Žádost o zahájení územního řízení si podalo Hamé na úřady počátkem října, ústní projednání je naplánováno na osmého prosince tohoto roku. „Přesto firma Hamé věří, že celá stavba bude hotova do konce roku,“ uvedla Slunéčková. Vybudováním přechodů však není konečnou iniciativou nájemců. Ti do budoucna počítají také s vytvořením naučné stezky, která by oborou vedla. „Její realizaci plánujeme uskutečnit v průběhu příštího roku,“ uzavřela Slunéčková.