V únoru loňského roku pobouřia společnost i mysliveckou obec zpráva o masakru v radějovské oboře. Tehdy byly kvůli přemnožení a následném znehodnocení živých kultur vybity stovky kusů vysoké zvěře, a to včetně březích daněl.

Obce Radějov a Strážnice, které byly v té době ještě součástí obory, nesouhlasily s hospodařením v oboře, a tak z ní po více než patnácti letech vystoupily. Zároveň se s žádostí o pomoc v otevřeném dopise obrátily na premiéra, ale i další politiky. Prosba o pomoc s řešením zničené obory přišla i k veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi. Z jeho iniciativy pak vznikla zpráva ze šetření, kterou vypracovala jeho zástupkyně Jitka Seitlová.

„Stěžejním zjištěním v celém případu je samotná existence obory uvnitř chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. K jejímu vzniku došlo, podle mého soudu, zjevně nezákonně a její vliv na přírodu chráněné krajinné oblasti je nepopiratelně negativní,“ uzavírá Seitlová několikastránkový dokument, který je volně k dispozici na webových stránkách Strážnice.

Podle zástupkyně ombudsmana totiž zákon výslovně zakazuje zavádět na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti, tedy i v Bílých Karpatech, intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy nebo bažantnice.

„S ohledem na dikci ustanovení současného zákona o myslivosti, nevyjasněné vlastnické vztahy k honebním pozemkům a k nejasnému způsobu jejich začlenění do obory lze mít zato, že došlo k zániku obory ze zákona ke dni 31. března 2003,“ míní ve zprávě Seitlová.

Podklady o šetření, které je datováno k třicátému říjnu loňského roku, zaslala Seitlová Městskému úřadu Veselí nad Moravou, Správě chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Brno a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, které se k ní měly v zákonné třicetidenní lhůtě vyjádřit.

„Ke zprávě se zatím nevyjádřily všechny orgány. Alespoň takhle to bylo těsně před Vánoci a pochybuji, že se stav změnil. V té době chyběla klíčová vyjádření úřadů. Vyjádření budeme urgovat, teprve poté může zástupkyně rozhodnout, jakým způsobem bude dál postupovat,“ informovala o současném stavu věci tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

O vyjádření a tedy i výsledku by se chtěl v brzké době dozvědět i strážnický starosta Risto Ljasovský. „Rádi bychom se seznámili s tím, co oslovené instituce odpověděly. Potom bychom se domluvili na případných dalších krocích,“ potvrdil Ljasovský.

Za ukončení ničení obory přemnoženou zvěří se před časem postavil i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který nesouhlasí s tím, aby bývalý majitel potravinářské firmy Hamé Babice Leoš Novotný získal díky směně svých pozemků oboru v Radějově.