Tu ještě doplňují štukové detaily a další prvky obnovené podle dochovaných fotografií a originálů původních plánů. „Ke 110 letům trvání obřadní síně se tato cenná památka opět zaskvěla v původní podobě včetně hebrejského nápisu v překladu Dům věčnosti, ozdobných váz na štítě a šesticípé hvězdy na vrcholu,“ upozornil architekt Jaroslav Klenovský ze Židovské obce Brno. Dodal, že letos čeká oprava vnitřek budovy.

Obnovenou fasádu viděl i Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko. „Obřadní síň vhodně rozšířila ve Bzenci nabídku atraktivních památek,“ vyzdvihl.