„Jediným kritériem je věk. Člověk nesmí mít méně než patnáct roků. Cvičíme více druhů obrany, jak se zbraněmi, tak třeba techniky thai boxu," řekl jeden z lektorů Radoslav Pochylý.

Ještě do loňského školního roku se pravidelné tréninky pro muže i ženy konaly dvakrát do týdne. K tomu pořádal Pochylý se svým kolegou také speciální kurzy. Ženy si při nich mohly vyzkoušet trénink sebeobrany s mužskými figuranty. „Tyto semináře byly jednodenní, ale jen třeba třikrát do roka. Letos jsme se rozhodli pro změnu a udělali jakýsi dlouhodobý seminář, který bude mít třeba deset lekcí," vysvětlil Pochylý.

Podle něj totiž ženy, které na jednorázový seminář přišly, využily také další možnosti naučit se sebeobranu. Od letošního října proto začne nově speciální ženský kurz. „Bude jedenkrát týdně. Kromě žen budou na lekci i figuranti, kteří cvičí už delší dobu. Rozdíl mezi tím, když cvičí ženy jen mezi sebou a kdy se musí ubránit mužské síle, je totiž velký," upřesnil Pochylý s tím, že cílem sebeobrany je ubránit se za každou cenu a jakýmkoliv způsobem. „Silou muže žena nepřepere, má však velkou výhodu, a to moment překvapení. Na kurzech se žena naučí i psychologické techniky, jak reagovat v případě, že ji někdo přepadne," upřesnil Pochylý.