„Nemocnice se stane jedou z šedesáti nemocnic, kde zdravotní klauni již působí,“ uvedl projektový manažer Nemocnice TGM Hodonín Zdeněk Grombiřík s tím, že hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí. Klauni budou nemocnici navštěvovat prozatím jednou měsíčně. „Každé vybočení ze stereotypu je vítané. Každý přece ví, že když jsou děti v pohodě, tak se také lépe léčí,“ řekla primářka hodonínského dětského oddělení Kudličková.