Stěhování klubu, neboli Preventivního centra hodonínské charity, bylo nutné, protože město Hodonín rozhodlo o opuštění budovy na Koupelní ulici. S novými prostory jsou nicméně pracovníci klubu velmi spokojeni.

„Klub už sídlí na čtvrtém místě a můžu říct, že tyto prostory jsou zatím nejlepší. Nechybí tu místnosti pro keramickou dílnu nebo hudební zkušebna. Navíc jsme blíž k centru města,“ řekl ředitel hodonínské charity Václav Salajka. Podobně jako Klub pohoda se stěhovala třeba část Střediska volného času. Rekonstrukci nových prostor platilo město.

Klub je určen pro děti a mládež od třinácti do jednadvaceti let. Z této věkové kategorie sem může přijít kdokoliv, zdaleka se nemusí jednat jen o děti ze sociálně slabých nebo problémových rodin. Kromě hudební a keramické dílny patří k nejvyužívanějším zařízením internet, kulečník, stolně-tenisový stůl nebo stolní fotbal. I v nových prostorách je otevřeno od pondělí do čtvrtka odpoledne.