Návštěvníci mohli také zdarma navštívit výstavu o císařovně Zitě i stálou expozici T. G. Masaryka.