Odhalené sochy Praotce Čecha, kněžny Libuše, Přemysla Oráče a Kroka umělecky ztvárnil olomoucký sochař Václav Polian. Stromořadí lemující sochy panovníků také není ledajaké – Josef Kouřil přišel se skvělou myšlenkou zapojení dalších účastníků a nabídl možnost věnovat stromy význačným lidem. Ohlas byl veliký, přihlásilo se mnoho zájemců a na všechny se v aleji ani nedostalo.

V doprovodném kulturním programu akce zazpívali muži a ženy z bukovanských pěveckých sborů oblečeni do nádherných krojů a symbolicky na koních i pěšky přišli první Slované v čele s Praotcem Čechem. Vyhládlí návštěvníci se občerstvovali v mlýnské restauraci, pro děti byly připraveny zábavné hry a v podvečer koncertovala rocková legenda ExArgema.

Podnikatel Josef Kouřil je také iniciátorem výstavby muzea internačního tábora ve Svatobořicích a kaple v Bukovanech. „K Bukovanům mám pořád vztah, i když tam už roky nebydlím," řekl Deníku před čaem Kouřil.

JIŘÍ SLÁMA