Ti nejlepší získali hodnotné ceny, u příležitosti kulatého výročí například tři chytré telefony. „Jedná se o vyvrcholení bezpečnostně-preventivních aktivit, kdy žáci devátých tříd proškolují své mladší spolužáky. Také jsou organizátory dnešního dne, kdy teorii ukazují v praxi," uvedla metodička prevence Hana Švandelková s tím, že právě zapojení starších studentů přímo do výuky je hlavní smysl klání.

Své o tom ví deváťák Jiří Gregorovič. „Ve třídách prezentujeme dopravní výchovu, minimálně dva měsíce dopředu se připravujeme. Žáky učíme pravidla pro chodce i cyklisty, značky či řešení různých situací. Výrazně se zaměřujeme na to, že děti při jízdě na kole často zapomínají na přilby," přiblížil Gregorovič.

Škola se každým rokem snaží zajistit i nějaké zpestření, letos tedy na hřiště dosedla helikoptéra letecké záchranné služby. „Rovněž spolupracujeme s Automotoklubem Mladost Hodonín a kyjovskou zdravotnickou školou," upozornila Švandelková. Loni se Šardickým podařilo vyhrát okresní i krajské kolo dopravně-preventivní soutěže, poté reprezentovali Jihomoravský kraj v kole celostátním.