Při prohlídce se odkrývají jednotlivé osudy aktérů příběhu, které si účastníci zapisují do speciálního zápisníku. Na základě indicií pak mají poznat, kdo je vrahem. Hlavním cílem detektivní hry je ale seznámení s jevy a sociálními problémy přelomu devatenáctého a dvacátého století. „Objevuje se zde fenomén žítkovských bohyní, vystěhovalectví do Ameriky, rozhodování rodičů o volbě budoucího partnera jejich dětí či problém svobodných matek," přiblížila Lukešová.

DOMINIKA FLORIANOVÁ