V tělocvičně školy pak ti nejšikovnější přímo před očima příchozích malovali kakaem, vyřezávali ovoce, vyráběli adventní věnce nebo připravovali nápoje či palačinky. Jelikož ke škole nyní patří i bývalá lesnická střední škola, prezentovali se i její studenti – například myslivci, rybáři nebo řezbáři.