„Příchozí si mohou vyzkoušet jízdu zručnosti na koloběžkách či kolech s poučením o dopravních předpisech, odpoledne i jízdu zručnosti na vozíku," uvedla vychovatelka Zeleného domu pohody Eva Dokoupilová.

Kromě toho si každý mohl nakreslit na chodník cokoli, co ho napadlo.