Tvrdí to alespoň archeolog Jaroslava Šmerda, který se svými kolegy objevil na tamním staveništi nálezy z doby železné.

„Jde o sídliště z roku 750 až 400 před naším letopočtem,“ říká Šmerda. „Zahrnuje zahloubené jámy přibližně metr a půl hluboké. Některé sloužily k získávání hlíny, která byla používána na výrobu keramiky či pomazávání stěn.“

Díry, které teď Dambořičtí mohou v obci pozorovat, využívali tehdejší lidé také k likvidaci odpadu. Mezi ním se archeologům podařilo najít torza keramických nádob.

„Zajímavostí jsou přesleny, které byly součástí tkalcovského stavu. Je to doklad o zpracování textilu. Objevila se i kamenná sekerka, pro tuto kulturu netypická,“ poukazuje Šmerda na zvláštnost dambořického naleziště.

Pracovníci Masarykova muzea si mnou ruce zejména nad zachovalou výzdobou keramiky. Jednotlivé kousky ukazují například ryté motivy.

Archeologové objevili zatím jen část sídliště. Původní rozsah pravděpodobně zasahoval i pod současnou zástavbu rodinných domů.

„Někde tu bude i pohřebiště, které v době železné bývalo bohatě vybavené. Když budou místní obyvatelé dělat třeba zemní práce, mohou na něco takového narazit,“ dodává Šmerda.

Pokud by k tomu skutečně došlo, je potřeba archeology na objev upozornit.