„Zlatou medaili dostalo dvaadvacet dárců. Stříbrných osmadvacet dárců navštívilo transfuzní oddělení za účelem darování krve více než dvacetkrát. Udělujeme i bronzové medaile, které posíláme poštou lidem, kteří absolvovali deset odběrů," uvedla předsedkyně výkonné rady oblastního spolku Českého červeného kříže Olga Míčková.

ERIKA BENEŠOVÁ