„Na náš odbor životního prostředí byla doručená žádost, ve které navrhovatel bere návrh zpět,“ uvedla vedoucí odboru Okresního úřadu ve Skalici Jarmila Tyschelová s tím, že zastavuje řízení.

To uklidnilo i řadu lidí na pravém břehu řeky Moravy. Své obavy vyjádřily svými podněty ke slovenskému úřadu také nedaleké obce Hodonín, Mikulčice či Lužice. „Zajímá nás to, bezprostředně se nás to i dotýká, proto jsme se také přihlásili do řízení. Osobně považuji záměr za naprosto nesmyslný. Přerůstá kapacity zdejšího regionu, a to dohromady se Slovenskem. Nejsem zastáncem toho, abychom sem vozili milion kontejnerů čínského zboží. To není správná cesta pro Hodonínsko a okolí,“ řekl lužický starosta Tomáš Klásek.

Jeho obec navíc vyjádřila už negativní stanovisko k původnímu umístění velkého překladiště na moravské straně u Hodonína. „To se nás dotýkalo ještě více. Obě varianty však považujeme za šílené,“ doplnil Klásek.

Kromě obcí varovali před dopady logistického centra až s pěti sty pracovníky také ochránci přírody. „Postup firmy, která po získání kritických a odmítavých vyjádření od veřejnosti, institucí a úřadů ze slovenské a z české strany svou žádost o posouzení vlivů překladiště stáhla, není ničím neobvyklým, takže počítáme s tím, že za několik měsíců tu budeme mít druhou žádost,“ sdělil v úterý předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik.

Více kamionů ve městech

Podle něj k vyjádření předložily šestnáct požadavků, které měly být při vypracování hodnocení vlivů záměru na životní prostředí zohledněny. „Překladiště bude mít také silný negativní vliv na území Jihomoravského kraje, zejména zvýšením silniční kamionové dopravy v blízkých sídlech jako je Hodonín, Lužice či Mikulčice. Navíc dojde k obrovskému zásahu do přírodně, archeologicky a historicky cenné krajiny mezi Mikulčicemi, Kopčany a Holíčem, takže se již několik let připravuje její zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ upozornil Patrik.

Nový průmyslový a logistický areál u slovenského Holíče nedaleko Hodonína měl zaměstnat až pět set lidí a přeložit až milionů kontejnerů zboží mezi střední Evropou a Asií ročně. S plánem za více než pět miliard korun přišla projektová firma MLC Holíč evropské společnosti DOE Europe.

Se stavbou celého areálu se mělo podle oznámení investora začít už v posledním čtvrtletí roku 2022. Hotový by měl být v roce 2025. Logistické centrum mělo být koncovým i výchozím bodem kapacitní trasy mezi Dálným východem a střední Evropou. Zboží se mělo přepravovat především po vodě s využití černomořského přístavu Constanta. V první etapě se ale u Holíče počítalo zejména s překladištěm kontejnerů na železnici a také s kamiony. Následný rozvoz měl směřovat zejména na západní Slovensko, východní a střední část České republiky a do Polska.

Proti jsou i na Slovensku

Projekt nemá své kritiky ale jen na moravské straně hranic. „Je zřejmé, že tento záměr by v případě svého uskutečnění znehodnotil přírodní, environmentální, krajinářské a kulturně-historické hodnoty tohoto území i širšího okolí, včetně sousední České republiky. Přitom jeho ekonomická výhodnost, urgentnost a celkový praktický význam jsou více než sporné,“ uvedl Mikuláš Huba za skupinu 35 členů a členek Slovenského ochranářského sněmu.

Navrhovatel překladiště záměr hájí tím, že vychází z nové směrnice Evropské unie, která podle něj zásadně prosazuje přechod z automobilové dopravy na železniční a vodní a také má výrazně podporovat multimodální centra.