V Pasohlávkách, Ivani, Vlasaticích, Pohořelicích, Nové Vsi a ve Velkém Dvoře totiž z vodovodu stále teče voda s nadlimitním obsahem dusičnanů. Třídy i školní kuchyně tak musejí ředitelé ve spolupráci se zřizovateli vybavit vodou balenou. „Pochopitelně je to velká nepříjemnost, která se táhne už od loňského května. Doufáme, že se vše již brzy podaří vrátit do normálu,“ uvedl starosta Ivaně Jan Gebauer.

Do postižených obcí přitéká pitná voda z vrtů u Nové Vsi na Pohořelicku. Správce vodovodu, společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, již více než rok zjišťuje, co je důvodem zvýšené hladiny dusičnanů, jejichž množství dlouhodobě převyšuje povolený limit. Aktuální zprávy hovoří o tom, že má obsah dusičnanů podle všeho souvislost s výškou hladiny spodní vody.

„Podařilo se nám zjistit, že obsah dusičnanů klesá, když podzemní vodu snížíme. Poslední dva roky je ve vrtu u Nové Vsi hladina na historických maximech. Jakmile vystoupala do určité výšky, začaly se do ní uvolňovat dusičnany. Když jsme ji naopak snížili na úroveň před dvěma lety, stav se začal lepšit,“ vysvětlila mluvčí společnosti Eliška Windová s tím, že do hledání příčiny dosud správci vodovodu investovali více jak jeden a půl milionu korun.

Brněnská přehrada.
Koupání v Letovicích má teď stopku. Lom v Mikulově má vodu v pořádku

Množství dusičnanů se od poloviny července ve vodním zdroji v Nové Vsi postupně snižuje. „Nyní je pod požadovanou hodnotou padesát miligramů na litr, respektive pod čtyřiceti miligramy na litr. Kvalita vody v Pasohlávkách, Ivani, Vlasaticích, Nové Vsi a Velkém Dvoře tak dle posledních výsledků splňuje kvalitativní ukazatele, které jsou běžně platné,“ pokračoval ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta.

V nastavených opatřeních hodlají správci vodovodu pokračovat i nadále, aby zjistili jejich dlouhodobou účinnost. „Dále sbíráme data a vyhodnocujeme je. Prozatím nenastala situace, kdy by bylo možno žádat o zrušení mírnějšího limitu pro Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Novou Ves a Velký Dvůr,“ poznamenal Vojta.

Kvůli zvýšeným hodnotám nesmí být voda kupříkladu používaná k přípravě kojenecké stravy malých dětí do jednoho roku věku a její spotřebu by měly omezit těhotné a kojící ženy či děti do osmi let věku. Za přijatelný se pro zajímavost pro výživu malých dětí podle pediatrů považuje obsah dusičnanů nižší jak deset miligramů v jednom litru vody. V zasažených obcích je přitom už rok hygienou povolený limit dusičnanů osmdesát miligramů na litr vody. Standardní limit je však pouze padesát. „Jsme nadále v kontaktu s Krajskou hygienickou stanici v Brně. Po prokázání trvalého zlepšení kvality chceme zrušení všech omezení navrhnout,“ uvedla mluvčí Windová s tím, že společnost obsah dusičnanů monitoruje také on-line. A to prostřednictvím sond umístěných ve vodojemech zásobujících danou oblast. Konkrétně jde o vodojem Pouzdřany a vodojem Pasohlávky.

Říčku Kyjovku na Břeclavsku rozšiřují vodohospodáři mimo hlavní tok. Meandry a tůně zadrží vodu.
Kyjovka u Moravské Nové Vsi bude zachytávat víc vody, rozšíří se o meandry

Potíže s vodou měli do května letošního roku také obyvatelé Pouzdřan a Strachotína na Břeclavsku nebo Přibic a Vranovic na Brněnsku. Tam je ale i podle závěrů krajských hygieniků voda již zcela v pořádku. Namísto z vrtu u Nové Vsi sem totiž teče voda jak z nově zrekonstruovaného vodovodního řádu v úseku Šakvice – Popice, tak i úpravy vody v Zaječí.

Spotřebitelům ze zasažených obcí i nadále Vodovody a kanalizace Břeclav balenou vodu proplácejí. „Na litr balené vody od nás lidé dostanou devět korun, což je cena litru kojenecké vody pro nejmenší děti. Pro účely vaření v jídelnách lze použit klasickou pramenitou vodu, kterou lze pořídit i za poloviční cenu. Z našeho pohledu je příspěvek dostatečný, úprava je ale v případě potřeby možná,“ připustila mluvčí Windová.

Vývoj hodnot obsahu dusičnanů ve vodě stále bedlivě sledují ve všech dotčených obcích. Naději upírají ke zřízení vodního zdroje a úpravy vody právě v Ivani. Jak však již v minulosti ředitel Vojta pro Deník Rovnost uvedl, časová náročnost zbudování takového nového vrtu je tři až pět let. „Hodnoty už nejsou tak vysoké, jak bývaly, ale samozřejmě řešíme stále budoucí vodní zdroj tady u nás v Ivani. Jednání budeme mít v září, tak uvidíme, jak to vypadá. Správce vodovodu se situaci sice snaží řešit, ale pokud se příčina u Nové Vsi nenajde, zřejmě s dusičnany nic nenaděláme. Nadále u nás platí, že většina rodin s dětmi mladšími osmi let využívá možnosti nechat si balenou vodu proplácet,“ pokrčil rameny Gebauer.

Aqualand Moravia.
Voda v krytém bazénu v Pasohlávkách: teplotu snižovat nebudou. Vstupné zůstává

Na zlepšení situace nadále čekají také v nedalekých Vlasaticích. „Většina z nás si vodu doposud dováží z práce, nebo třeba od babiček či rodičů z obcí, kde je nezávadná. Nejčerstvější zprávy od správce vodovodu jsem sice zaznamenal, ale nemyslím si, že tím pro nás nastala nějaká změna. Výsledky z měření by musely být několik měsíců dobré, aby se dalo říci, že došlo ke zlepšení,“ sdělil spíše skepticky starosta Pavel Procházka.

Místní si na diskomfort podle starosty už většinou zvykli. „Jsme trošku oběti, které nemají možnost se jakkoli bránit. Za nás je proto nejrozumnějším řešení, ke kterému upíráme naději, výstavba nového vrtu u Ivaně. Předpokládám a vycházím z informací od ředitele Vojty, že nadále pracují na tomto řešení a na této variantě. Samozřejmě, že budeme rádi, když se sníží množství dusičnanů u Nové Vsi. Ale počítáme s variantou změny vrtu,“ zdůraznil Procházka.