Milotice hostí fotografické sympozium. Vede jej už druhým rokem František Sysel, který se zabývá focením technikou dírkové komory. Tento princip je známý také jako Camera obscura. František Sysel o sobě tvrdí, že není fotograf. Focení se ale věnuje dlouhá léta. Používá nejmodernější technologie, ale taky prastarý princip camery obscury. Na fotografický papír také zaznamenává proměny zámku v Miloticích. Je autorem předloh pro pohlednice, jež zachycují zámek, které vyšly letos na jaře. Tyto fotky jsou pořízeny právě metodou dírkové komory.

Jak vlastně vypadá camera obscura?

Jde o zatemněnou krabičku, která má v přední části dírku. Ta se odkryje a během expozice se přenáší obraz na film, který je vložený uvnitř. Doba expozice je různě dlouhá podle velikosti krabičky a podle nasvícení scény.

Kdo objevil její princip?

Princip camery obscury je známý tisíce let. Stojí na jednoduchých fyzikálních zákonech přímočarého šíření světla. Princip popsal Aristoteles, ale lidé už ho znali daleko dřív. Když seděli v jeskyni, mohli vidět jak světlo pronikající štěrbinami ve skále promítá obraz z venku.

Využíval se tento princip i v minulosti?

Ve středověku se stavěli zatemněné místnosti, ve kterých pozorovali obraz promítaný například z promenády. Méně zručným malířům umožňuje tento princip promítnout obraz na plátno a obtáhnout ho. V devatenáctém století byla vynalezena citlivá vrstva, která byla schopná zachytit promítnutý obraz. Tak vznikl první fotoaparát. Ze začátku byla doba expozice velice dlouhá, trvala třeba dvě hodiny. Časem přišel citlivější materiál a doba expozice se zkracovala.

Co všechno se dá touto technikou fotit?

Vhodnější jsou spíš statické scény. Doba expozice je delší než u moderních technologií. Kvůli tomu by se objekty neměly pohnout. Pokud se to stane, jsou na fotce neostré a rozmazané.

Liší se současná technika od cameryobscury?

Současná technika zaznamená skutečnost dokonale, takže zachytí její výřez. Dírková komora je ale schopná zachytit atmosféru scény. Výsledný obraz má daleko blíž k tomu, jak ho vnímá lidské oko. Fotografický papír se v komoře dá tvarovat, takže jeho zkroucením můžeme zachytit větší prostor než současným fotoaparátem. Navíc je možné prostor různě deformovat.

Je vyvolání snímků obtížné?

Filmy vyvoláváme otištěním na fotografický papír. Pokud je film přeexponovaný, dá se fotka zachránit scanováním.