Zahájení projektu bylo připravené na letošní září. „Odvodňovací příkopy bude zpevňovat betonová dlažba, hlavní polní cesta s označením HC3 v délce necelého půl kilometru dostane asfaltový povrch. Práce na něm skončí zřejmě příští týden," předpokládá labutský starosta Milan Hrkalík.

Teprve až bude hotové zpevňování polní cesty, začnou práce na vydláždění odvodňovacích příkopů, které vyústí do Labutského potoka. „Předpokládáme dokončení stavby do poloviny prosince letošního roku," odhadl starosta.

Proti povodním

Labuty mají současně vyřízené stavební povolení na pokračování odvodňovacích příkopů a hlavní polní cesty s označením HC4. „Tato polní cesta bude přibližně stejné délky jako HC3, která je pokračováním a nedílnou součástí protierozních a protipovodňových opatření v této lokalitě. Věřím, že se nám podaří postavit v první polovině příštího roku," uvedl Hrkalík.

Labuty protékají tři potoky, Skalecký, Josefínský a Labutský. „Každý z potoků je třeba přiměřeně regulovat a ochránit před velkou vodou z přívalových dešťů. Díky těmto opatřením a zodpovědnému hospodaření místního zemědělského podniku se nám to zcela jistě podaří," sdělil starosta.

Výstavba odvodňovacích příkopů a polní cesty je již druhým velkým projektem v Labutech souvisejícím s opatřeními proti povodním. „V loňském roce jsme zahájili stavbu vodní nádrže na Josefínském potoce. Kolaudační souhlas s užíváním této stavby jsme dostali letos pátého května. Naši obec postihla v roce 2006 povodeň a od té doby se usilovně zabýváme ochranou před povodněmi," popsal Hrkalík. Cena stavby činila čtyři a půl milionu korun.