Na poslední schůzi městského zastupitelstva bylo na programu neschválení smlouvy o bezúplatném převodu, které doporučili radní. „Pozemek slouží více lidem jak pro přístup k zahrádkám, tak obytnému domu, kde jsou vchody z druhé strany. Navíc by město nabylo devět set devadesát metrů čtverečních, což je kus pozemku, který je v dnešní době ohodnocený částkou tři sta padesát korun za metr čtvereční," řekl při projednávání jeden z místních David Řičica.

Na to zareagovala zastupitelka Terézia Išková. „Měli bychom vyjít obyvatelům Nesytu vstříc a schválit smlouvu o bezúplatném převodu," navrhla zastupitelka.

Místní už psali na radnici v dubnu 2013 a uvedli, že předmětný pozemek slouží i nájemcům zahrad a jako přístup ke garážím. „Důvodů, proč bychom jako občané, nájemci a vlastníci sousedních pozemků rádi uvítali tento pozemek ve vlastnictví města Hodonín, je víc," píše se v žádosti, pod kterou jsou podepsaní jak čtyři lidé za vlastníky přilehlého domu, tak další tři, co parcelu užívají.

Převod pro město už dříve doporučil také odbor investic a údržby, a to kvůli tomu, že alternativní přejezd po polní cestě není možný proto, že je dlouhodobě nepoužívaná, není zpevněná, je zaplevelená náletovými dřevinami a částečně rozoraná. Na předmětném pozemku je naopak účelová komunikace, která slouží k obsluze přilehlých zemědělských pozemků a hospodářských objektů.

Poté, co letos v květnu na městský úřad přišla smlouva od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastupitelé stáhli z programu bezúplatný převod v červnu.

Ve smlouvě je například vyčíslená hodnota nemovitosti, a to na více než čtvrtmilion korun. A také to, že se nabyvatel zavazuje o ni řádně pečovat a patnáct let ji nesmí komerčně využívat.

Přestože měli volení zástupci dokument na stole v září už podruhé, ani tak jej neschválili, neboť požadovali vyjasnění současných vlastnických vztahů kolem předmětného pozemku.