Děti na hodoníské radnici přivítaly místostarostky města, které jim blahopřály k jejich svátku, ale zároveň vybrané žáky základních škol ocenily za mimořádné výsledky v různých oblastech jejich činnosti.

Žáci získali ocenění například za výjimečné matematické, jazykové, hudební, výtvarné, počítačové či sportovní výkony. Radnice však ohodnotila také osobnostní kvality a lidské vlastnosti některých žáků, například rychlou a rozhodnou první pomoc při zástavě dechu nebo přátelský a vstřícný přístup k třídnímu kolektivu a k ostatním lidem.

Oceněny byly také tři žákyně devátého ročníku ze Základní školy U Červených domků Romana Švachová, Sylva Škabrahová, a Petra Schmiedová.